1.20.2008

האגודה לזכויות האזרח על העצורות הצעירות

‏20 בינואר 2008
ש/17853

לכבוד
רפ"ק ערן אורי
ראש יחידת תביעות ש"י
בפקס: 6293220 - 02

א' נ',

הנדון: החזקה ממושכת של קטינות במעצר בשל סירובן להזדהות

קראנו בדאגה עמוקה את הדיווחים בתקשורת על מעצרן הממושך של שבע הקטינות הצעירות (בנות ה-15), אשר הוחזקו למעלה משלושה שבועות במעצר, משום סירובן להזדהות ("עצורות בלי שם", ידיעות אחרונות, 15.1.08).

אין ספק, כי סירובו של חשוד או נאשם להזדהות יכול, בנסיבות מסוימות, להקים עילת מעצר נגדו. אולם, על המעצר לעמוד גם בעקרון המידתיות. כמובהר בסעיף 37 לאמנה בדבר זכויות הילד, שאושררה על ידי מדינת ישראל בשנת 1991, מעצר קטין אמור להיות תמיד בבחינת מוצא אחרון, ולפרק הזמן המתאים הקצר ביותר. החזקת קטינות בנות 15 בכלא למשך שלושה שבועות, בגין עבירות של השגת גבול ואי מסירת פרטים, שנעברו במסגרת מחאה פוליטית, היא הפרה קשה של עקרונות אלו. גם אם הנערות סירבו לשתף פעולה עם הליכי השחרור, מתוך סוג של "מרי אזרחי", אין בכך כדי להצדיק מעצר כה ארוך.

בכתבה נמסר מפי המשטרה, כי מעצר הקטינות נדרש משום שלא ניתן היה לברר את זהותן: "גורמים במשטרה אמרו אתמול כי ההתעקשות על מסירת הפרטים היא לא קטנונית, ושהמשטרה באמת לא הצליחה עד כה לברר את זהותן של הנערות. 'ניסינו להגיע לזהות שלהן בכל מיני דרכים, מספר קצין משטרה המעורב במקרה. 'לצערי, גם ההורים שלהן לא משתפים איתנו פעולה'." טענה מקוממת ומדאיגה זו יש לדחות מכל וכל. הייתכן, כי אין בידי משטרת ישראל דרכים אחרות לבירור זהותן של כמה קטינות צעירות, חוץ מלהחזיק אותן במעצר עד שיסכימו לשתף פעולה? והנה, בינתיים נתבשרנו ("בית המשפט שחרר את אחת מנערות המאחז", , 20.1.08) כי אחת הנערות שוחררה, לאחר שהתברר כי בכליה מצויה תעודה, המעידה על זהותה, וכי נערות נוספות שוחררו לאחר שבית המשפט הקציב למשטרה 48 שעות לבירור זהותן ("נוער המאחזים כבר לא מאמין ב'שלטון כופרים'", הארץ, 20.1.08). מטרידה העובדה, העולה מפרסומים אלה, כי המשטרה לא פעלה מעצמה למיצוי האלטרנטיבות לכליאה במקרה זה.

לאור כל האמור לעיל, אנו פונים אליך בבקשה דחופה להביא לשחרורן בהקדם של הנערות הנוספות, אשר נותרו עדיין במעצר, וכן בבקשה לבחון מחדש את המדיניות, אשר הביאה לכליאתן הממושכת של הקטינות.


בברכה,


לילה מרגלית, עו"ד

העתקים:
מר שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה
תנ"צ שאול גורדון, יועמ"ש משטרת ישראל (בפקס: 5428151)

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית