5.12.2010

מדוע לא מועצה לאומית לחקר הר-הבית?

יח אדר התש"ע
4.3.10

לכב'
ח"כ הרב דניאל הרשקוביץ, שר המדע
משרד המדע
קרית הממשלה
מזרח ירושלים

הנדון: הצעה למינוי מועצה מדעית לאומית לענייני הר הבית על ידי משרד המדע

הר הבית הוא "המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם" ומקום המקדש, והוא האתר הקדוש ביותר לעם היהודי מעולם ולנצח. הר הבית הוא למעשה מקור הזיקה הוודאית והניצחית של עם ישראל לארץ ישראל, הבסיס לקדושת ירושלים ויסוד הכמיהה לחזרתו של עם ישראל בארצו וישיבתו בה.

לאחר כ - 2000 שנות גלות חזר הר הבית לידי העם היהודי ומדינת ישראל. ואולם, במשך השנים השתכחו עובדות היסטוריות רבות ונוצרה אי- ודאות עובדתית המונעת את חזרתם של המוני בית ישראל להר הבית. אותו עמימות עובדתית, הנוגעת לבני כל הדתות, מהווה בסיס לאויבינו לטעון כי אין לעם היהודי חלק ונחלה בהר הבית ובארץ ישראל.

בין הנושאים העובדתיים בהר הבית שקיימת לגביהם מחלוקת, עמימות ואי-ודאות:
1. מה היה מיקום המקדש, קודש הקדשים והמזבח בהר הבית?
2. היכן מוקמו העזרות בהר הבית?
3. אילו חלקים מקודשים בהר הבית לבני כל אחת מהדתות?
4. מהו מעמדה ההיסטורי של "כיפת הסלע" לבני הדתות השונות?

התשובות לכל השאלות הנ"ל הן תשובות עובדתיות - מדעיות הנמצאות בתחומי חקר ההסטוריה, הארכיאולוגיה והתיאולוגיה. בנושאי הר הבית נערכו מחקרים רבים וקיימים מסמכים אין ספור. ואולם, על מנת להגיע למסקנות מדעיות מוכחות, יש צורך לבחון את כלל המחקרים והמידע הקיים ולחשוף את האמת העובדתית – הסטורית על הר הבית לעם ישראל ולכל העולם, באורח מדעי ואמין.

מן הראוי שהמאמץ המדעי לחשיפת האמת ההסטורית בהר הבית ייעשה על ידי מדינת ישראל, שהיא הריבון בהר הבית.

הצעתנו היא להקים, באמצעות משרד המדע, מועצה לאומית מדעית לעניין הר הבית שאליה יוזמנו בכירי החוקרים והמדענים העוסקים בהר הבית בארץ ובעולם, והיא תתבקש לענות על ארבע השאלות דלעיל.

חשיפת האמת המדעית בהר הבית, באמצעות מועצה מדעית לאומית שתשתמש בכלים של מדעי החברה והמדעים המדוייקים, תאפשר לכל יהודי לדעת היכן האזור המקודש בהר הבית, להיכן מותר לו להיכנס מה מעמדו של כל תחום ואזור בהר הבית. גם כל מוסלמי או בן דת אחרת יידע את האמת בכל הנוגע לקדושת הר הבית וכל אתר בו לו ולבני דתות אחרות.

מעבר לכך, תהיה להקמת המועצה המדעית תרומה חשובה ביותר לביסוס החוקי והמשפטי של ריבונות המדינה על הר הבית וארץ ישראל, ליחסי החוץ של המדינה ולמעמדה של מדינת ישראל בעולם. טענות אויבי המדינה כי אין ליהודים חלק ונחלה בארץ ישראל יופרכו עובדתית - מדעית אחת ולתמיד.

חשיפת האמת העובדתית והאובייקטיבית על הר הבית עומדת מעל ומעבר לכל מחלוקת דתית או פוליטית, והיא אינטרס של כל דת בנפרד, מה גם שהיא תתרום להרגעת הרוחות והעוינות הבין-דתית בהר הבית.

נבקשך לעיין בהצעה ולהחליט בנוגע לה בהקדם האפשרי, ולהודיענו דבר.


בכבוד רב,אביעד ויסולי
יו"ר המטה

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית