11.04.2011

הטור שלי במדור "מיקרוסקופ שב"בשבע" גליון 466 מיום 3.12.2011


מאבק איתנים מתפתח במגזר של העיתונות החרדית. בעברשלטו בתחום 'המודיע', ועד שנסגר, גם 'שערים'. גם 'פנים-אל-פנים' החזיק מעמד שניםרבות. עם התמורות הפוליטיות קמו 'יתד נאמן' של דגל התורה ואחר כך 'יום ליום' של ש"ס. ולאחרונה, 'המבשר'. אבלהיום, מי שעובר ליד דוכני העיתונים צופה במגוון רחב וצבעוני של שבועונים בגרפיקהמודרנית וטכנולוגיות דפוס עדכניות. אם כי התכנים הם לפי ערכים הלכתייםמחמירים ולפי 'קו' הרבה יותר מצומצם עם ועדות השגחה.

בשנתיים-שלוש אחרונות, עובר אורח בשכונות החרדיותהיה יכול לקרוא בפשקווילים על הקירות על הקמפיין נגד האינטרנט שנכשל. כעת,ארגון 'למעננו - לתנופה רוחנית', בראשות הרב יוסף מאיר אלטמן, התעורר. בעבר הובילהארגון את הקמפיין נגד תחבורה מעורבת, והמשיך משם נגד תרבות הפנאי של יציאהלבתי-מלון. עכשיו, החליטו שם כנראה שהגיעה העת לנהל מערכה נגד השבועונים החרדיים.עוד בחודש אב פרסם איגוד הסמינרים תקנון לתלמידותיו, שאחד מסעיפיו כלל את הקביעהש"יש להתרחק מכל סוגי העיתונות שלא הוקמה ביוזמת גדולי ישראל". השבוע הציבורנקרא, עפ"י הפשקוויל, להיזהר מפני השבועונים, והומלץ שבית חרדי יישמר מהם לחלוטין. מדוברב'משפחה', 'בקהילה', 'שעה טובה' וכמובן, החינמונים של 'קו עיתונות דתית' ו'מרכזהעניינים'. אם בעבר נכנעו עורכים ומוציאים-לאור בפני פסקים ומודעות מסוג זה,אין המציאות היום דומה למה שהיה. אתרים כמו 'בחדרי-חדרים' ו'כיכר השבת' ואחריםתוססים עם חדשות מן השטח ועושים עבודה תקשורתית מעניינת. לפי מחקר אחד, נפתחובשנתיים האחרונות למעלה מ-200 פורומים חרדיים ב'הייד-פארק'. נכון, המצב עדייןרחוק ממושלם, ונזכיר שבחלק מהעיתונים החרדיים אסור אפילו להזכיר שם של כתבת, ובערוץרדיו תקשורת ממלכתי, 'קול ברמה', לא מאפשרים לנשים לשדר. אבל השבועונים נראיםכמחזיקים מעמד ועוד מפרנסים כתבים, פרשנים וציבור הולך וגדל. קורה משהו בחברההחרדית, וזאת לא מילתא בעלמא.

^

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית