5.25.2008

הלו, מני? מני מזוז?

יוסי פוקס ושות' , משרד עורכי דין

YOSSI FUCHS & co, Law office

רח' ביאליק 153 רמת גן 52523 טל: 7512066 – 03 פקס: 6130956 – 03

153 Bialik St.Ramat-Gan , 52523 Tel: 03-7512066 Fax: 03-6130956

____________________________________________________________________

בס"ד

י"ז אייר תשס''ח

22.05.2008לכבוד

מר מני מזוז , עו''ד

היועץ המשפטי לממשלה

ירושלים

בפקס: 02-6467001

-דחוף-שלום רב,


הנדון: ניהול מו"מ של רוה"מ עם סוריה – חשד לעבירה פלילית חמורה


בהתייחס לנדון, אתכבד לפנות אליך כדלקמן:


1. לפני כשבועיים נשלח אליך מכתב ובו התרעתי בפניך, כי רוה"מ יוזם מהלכים מדיניים מרחיקי לכת, כמו הסכמתו לנסיגה מלאה משטחי יו"ש במסגרת מו"מ עם אבו-מאזן, ממניעים פסולים, וכי עליך, כיועץ המשפטי לממשלה, להורות לו להימנע מכך בעוד "חרב" העמדתו לדין "מרחפת מעל צווארו" ופוגמת בשיקול דעתו.


2. טרם נתקבלה תשובתך לפנייתי הנ"ל ואתמול התעוררו אזרחי ישראל לשמע הידיעה הרשמית מלשכת ראש הממשלה, כי ראש הממשלה מנהל מו"מ עם נציגי סוריה על הוצאת רמת הגולן משטחה הריבוני של מדינת ישראל ומסירתה לסוריה.


3. ויודגש, כי ראש הממשלה המצוי בחקירה בחשד לביצוע עברות חמורות, עובר למעשה על עבירה חמורה בעצם ניהול מו"מ על מסירת שטח משטחה הריבוני של מדינת ישראל למדינת אויב, וזאת ללא קבלת אישור הממשלה, כמפורט להלן.


4. סעיפים 97 ו-100 לחוק העונשין תשל"ז- 1977 אוסרים על אדם לעשות מעשה, המביא לכך ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ.


5. בבג"צ 4354/92 (תנועת נאמני הר-הבית ואח' נ' ראש הממשלה יצחק רבין ואח', פד"י מ"ז(1)37) נקבע למעשה, כי החריג לאחריות הפלילית בגין עבירה חמורה זו הינה, כאשר מדובר בממשלת ישראל הפועלת מכוח סמכותה כדין לנהל את יחסי החוץ של ובכלל זה בין היתר, ניהול מו"מ מדיני עם מדינת חוץ.


6. ככל הידוע, המשטר החל במדינת ישראל הוא משטר פרלמנטארי שבו ממשלת ישראל פועלת מכוח סמכותה שניתנה לה ע"י הכנסת, ואילו לראש הממשלה עצמו, ניתן לכל היותר קול אחד נוסף כאשר הממשלה חלוקה בדעתה, וזאת להבדיל ממשטר נשיאותי, שבו הנשיא באופן אישי הוסמך כדין לקבל החלטות מדיניות.

7. המורם מן האמור, כי מעשיו של ראש הממשלה, המנהל מו"מ עם נציגי סורה למסירת שטח ריבוני של מדינת ישראל, ללא קבלת החלטת ממשלה המסמיכה אותו לפעול כאמור, אינה נופלת בגדר החריג לאחריות הפלילית בביצוע העבירה הזאת.

8. לאור האמור לעיל, ולנוכח חומרת העבירה הנ"ל, ולרבות האמור במכתבי הקודם על כך שראש הממשלה פועל ממניעים פסולים, אבקשך להורות לראש הממשלה לחדול על אתר מפעולות אלו וכן להורות לו להביא לאישור הממשלה, את עצם ניהול מו"מ עם סוריה על מסירת רמת הגולן לידיה.

9. אודה על מתן תשובה למכתבי זה בתוך 5 ימים ממועד קבלתו.

בכבוד רב,

יוסי פוקס , עו''ד

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית