4.12.2010

הילולת בעל "פרי הארץ"
אגודת חסידי ארץ הקודשהילולת הצדיק בעל 'פרי הארץ'

בעל 'פרי הארץ'

ר' מנחם מנדל מויטבסק

זצוק"ל זיע"אכל יושבי הארץ הקדושה חייבים לתת יקר וגדולה לגדול אדמו"רי ארץ ישראל צדיק האמת,בעל "פרי הארץ" מגדולי תלמידי המגיד הקדוש ממעזריטש וממשיכי דרכו של הבעש"ט הקדוש זתע"א אשר עלה בשנת ה'תקל"ז
בראש עליה גדולה של מאות יהודים לחדש את הישוב היהודי בארץ ישראל
ותורתה בגליל ת"ו ולקומם שכינתיה מעפרה.

נעלה לציונו הקדוש לעורר רחמים ולהחיש עת הישועה בעד עמינו ובעד ערי א-לוקינו

ביום חמישי א' אייר ה'תש"ע

במקום מנוחתו כבוד בבית העלמין העתיק

בעיה"ק טבריה ת"ו

בחלקת הרבנים ותלמידי הבעל שם טוב זכותם תגן עלינו אמן.

ההגעה בתחבורה ציבורית או בחברות ההסעהבשעה 17:00 נפגשים בציון הקדוש לאחר מכן תפילת מנחה וסעודת מצוה לכבוד בעל ההילולא זצוק"ל זיע"א
בבית הכנסת העתיק בטבריה עם מו"ר הרב דוד דודקביץ' שליט"א.

לפרטים - יחיאל קלין יהודה ליבמןהפרסום וסעודת המצוה לעילוי נשמת 'האי גברי רבא בתורת ארץ ישראל'

הרב יחזקאל ב"ר חנוך דאום זצ"ל נלב"ע ז' תמוז ה'תשנ"ג

הרב מנחם מנדל ב"ר ברוך ליבמן זצ"ל נלב"ע ט' מר-חשון ה'תשס"ו

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית