2.09.2011

בעד הרב דב ליאור

בע"ה ד' באדר א' תשע"אמחאת ועד רבני בנימיןועד רבני בנימין מוחה בחריפות על ביזוי כבוד התורה והצבור הדתי, על הפגיעה בדרכי פסיקת ההלכה לדורותיה ועל הפגיעה בזכות הבסיסית של חופש הדבור הנתנת לכל אדם בדמוקרטיה מתוקנת, על ידי נציגי משטרת ישראל בחברון.

הרב ליאור הוא גדול בתורה, איש אמת, פוסק מובהק, המקובל על צבור גדול בישראל כמורה דרכו. תמיכתו התורנית והחד משמעית בערכה הממלכתי והלאומי של מדינת ישראל, ידועה לכל תלמידיו המשרתים את המדינה בכל תחומי חיינו. הסכמתו לספר אינה הסתה לעבירה, וגם אילו היה אדם פשוט מהשורה, היתה עומדת לו הזכות להביע את דעתו ללא מורא.

בזיון למוסדות המדינה הוא, שחלקים מסוימים במערכת המשפט והמשטרה המתנגדים לדעותיו ההלכתיות בנושאים לאומיים, מנצלים את סמכותם לפגוע במעמדו. סוגיות רבות בתחום הלאומי נמצאות בויכוח רחב בכל חלקי הצבור בארץ, וגם בין הרבנים עצמם ישנן דעות שונות, ועצם השמעתן הכרחית לבירור התורני והצבורי. נקיטת איומים ואמצעים משטרתיים, לא תביא בשום אופן בירור והסכמה צבורית, אלא להיפך.

התנהלות זו פוגעת גם בתורת ישראל, והנסיון להטיל אימה תוך אפליה ברורה מול "אנשי רוח" מחוגים אחרים, רחוקה אפילו ממראית עין של צדק.

אנו מחזקים את ידי הרב ליאור להמשיך להשמיע קול תורה ללא משוא פנים, בהמשך הדרך המאופינת באהבת עם ישראל, ארץ ישראל והמדינה וברצון לחזק את אהבת התורה בארץ הקודש.הרב יונתן בלס | הרב אלחנן בן נון | הרב בן ציון עמר | הרב יאיר פרנק | הרב יחזקאל קופלד

      נוה צוף                שילה                שבות רחל            עמונה             דולב, יו"ר הועד

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית