5.05.2011

בוודאי מותר לעלות להר-הבית

עליה להר הבית לפי דעתו של הרב אליהו רחמים זייני ראש ישיבת אור וישועה

ט"ז ניסן תשע"א

שאלה: מהי עמדת הרב לגבי העליה להר הבית?

מבחינה הלכתית- האם עלינו לסמוך על המדידות?

ומבחינה השקפתית- האם יש בכלל ענין לחפש את המקומות שמותרים בעליה? בכל זאת להר עצמו אסור ליכנס. או שיש ענין כדי לחזק את הריבונות על ההר- גם כאן נשאל שמ"מ להר עצמו לא נוכל ליכנס. ואולי התעסקות בכל עניני המקדש הם מעבר למה שהחברה ראויה להבין ועלינו קודם להתמקד בדברים אחרים?

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו

מועדים לשמחה,

אין צל של ספק שלא רק שמותר לעלות לאיזורים בהר הבית שעליהם ת"ח רשומים שעסקו בנושא (כגון הרב גורן זצ"ל והמבדיל לח"ט הרב ליאור שליט"א ועוד ) התירו לעלות בהם, אלא שאף מצוה יש בדבר (כמובן בתנאי שממלאים אחרי כל התנאים שקבעו אותם החכמים), כדי להראות לעולם כולו שמקום מקודש זה שייך לעם ה' לעד ולנצח נצחים, ובפרט בימינו, בה מדינת ישראלל מונהגת זה שנים רבות ע"י הנהגות שאחת יותר חולה מחברתה, ומסוגלת לוותר על נכסי צאן ברזל של האומה. הנהגות המעניקות אפילו לממשלות זרות (כגון ואטיקן, רוסיה) דבר שלא נשמע כמותו בתולדות האנושות, כגון בעלות על קרקעות בתוך שטחי ארצנו, ולא נשמע חולי נפשי גדול מזה אי פעם. ואינני מדבר על העמדה המשקפת חולי נפשי יותר קשה ממה שהיינו עד לו בימים האחרונים, כשמערכת המשפט של המדינה אסרה על יהודי לעסוק בפולחן כלשהו בהר הבית, בעוד היא מתירה זאת לכל גוי עלי אדמות. שומו שמיים על זאת!

לכן על אף שאין ספק שיש דברים יותר דחופים לטיפול באומה כולה, ברמת הפרט וברמת הכלל, מ"מ לא ניתן להזניח גם את הר הבית, שמא ישמט מידינו לגמרי, ונצטרך לחכות ניסים על טבעיים להשיבהו אל האומה, במיטב המסורת האנטי ציונית, וזה אף אם מאה רבנים ציוניים מכובדים ככל שיהיו יחתמו עליו.

וה' יאיר עינינו בתורתו וימלט אותנו משגיאות

^

ותודה לאתר הר הבית שלנו של חרדים למען המקדש

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית