7.24.2013

מנחם בגין ושילה

...הועלתה הבעיה של התנחלות, ההתנחלות היהודית. נכון שנתבקשנו לא לערוך התנחלויות. אבל אנחנו הבהרנו את עמדתנו בבהירות מוחלטת, לאמור: יש בארצות-הברית של אמריקה מקומות הקרויים ״חברון״, ״שילה״, "בית-אל" "בית-לחם" ועוד. השמות האלה מוכיחים את הקשר העמוק בין העם האמריקני לבין התנ״ך.

נשער בנפשותינו שמושלי המדינות שבהם נמצאים מקומות אלה היו מכריזים ומחליטים שכל אזרחי אמריקה יכולים לבוא למקומות הללו זולת סוג אחד של אזרחי ארצות-הברית — אזרחים יהודים, היתה קמה זעקה בכל רחבי ארצות-הברית, ובצדק, על אפליה זו נגד יהודים. זו אפליה מובהקת. לכן אנחנו שואלים: האם אפשר להעלות על הדעת שממשלה יהודית תמנע מיהודי בארץ הזאת, בארץ-ישראל, לרכוש קרקע או לבנות את ביתו בבית-לחם המקורית, בחברון...

מאיר פעיל (מחנה שלי):

משל כחרס הנשבר.

ראש-הממשלה מ. בגין:

...ובשילה? במלים אחרות, אנחנו עמדנו על הזכות, שאיננה ניתנת לעירעור, של יהודים לחיות בארץ-ישראל. אין שום סיבה שיהודים וערבים יחיו ביפו ובחיפה וברמלה ובלול ובעכו ובנצרת ובמקומות אחרים ושלא יחיו יחד, בשלום ובכבוד הדדי, ביהודה ובשומרון, בעזה וברפיח. אין שום הצדקה לכך וזוהי עמדת הממשלה.

אני מבקש, על רקע ההחלטה שנתקבלה אתמול על-ידי ועדת השרים לענייני התיישבות — שלפיה יוכרו הישובים אלון-מורה, עפרה ומעלה-אדומים — אני מבקש להודיע את עמדת הממשלה בקשר עם ההודעה של מזכיר המדינה. הוא אמר אמש כי ההתנחלויות נוגדות את החוק הבין-לאומי. עם כל הכבוד, אומר למזכיר המדינה שזוהי האשמה שאין לה יסוד. מדינת ישראל מקיימת את המשפט הבין-לאומי, אבל אם מישהו מסתמך על אמנת ז׳נבה משנת 1949 המיועדת להגן על האוכלוסיה האזרחית בשטחים כבושים, עלי לומר: ראשית, ההתנחלות היהודית איננה פוגעת בשום אופן ובשום פנים בערבים בארץ-ישראל. לא נישלנו ולא ננשל שום ערבי מעל אדמתו. ההחלטה שנתקבלה אתמול חלה על שלושה ישובים קיימים. שום אדמה ערבית לא הופקעה בהקמת הישובים הללו. הם ישובים קיימים. נכון שהממשלה הקודמת פיקפקה ביחס לישוב אחד, לאמור — אלון-מורה, ומדי פעם בפעם היו הודעות שאולי לא יוכלו להישאר על הקרקע. אבל עמדתה של הממשלה הזאת שונה מזו של הממשלה הקודמת בעניין זה. אנחנו חושבים שיש זכות מוחלטת ליהודים להימצא באלון-מורה. לכן לא היה לנו שום פיקפוק שעם הקמת הממשלה החדשה אנחנו נכיר בשלושת הישובים האלה כישובים לכל דבר ושום עוול לא נגרם על-ידי כך למשפחה ערבית כלשהי. כך ננהג גם בעתיד. ההתנחלות היהודית לא תהיה קשורה בעוול ובנישול כלשהו של תושב ערבי כלשהו במקום כלשהו בארץ-ישראל.

תופיק טובי (חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון):

אלה דיבורי סרק. העובדות הן אחרות. החיים מוכיחים שכל התיישבות חדשה פירושה נישול של עם היושב במולדתו.

ראש- הממשלה מ. בגין;

באשר למשפט הבין-לאומי, הממשל הישראלי בארץ-ישראל איננו שלטון כיבוש. הכנסת קבעה זאת בשנת 1967. בשנה ההיא קיבלה הכנסת חוק האומר: הממשלה רשאית בצו להחיל את השיפוט, המשפט והמינהל של המדינה על כל שטח של ארץ-ישראל כפי שייקבע בצו. זה החוק. זה החוק שלנו. זה החוק שהתקבל על-ידי בית-הנבחרים של מדינת ישראל הריבונית. הכנסת בחוק וכחוק הסמיכה את הממשלה, על-פי סמכותה, אפילו ללא צורך בפנייה נוספת אל הכנסת אלא בצו אדמיניסטראטיבי, להחיל את המשפט והשיפוט והמינהל של המדינה על כל שטח של ארץ- ישראל. במלים אחרות, אנחנו, על-ידי החוק ההוא, קבענו באזני כל העמים שארץ-ישראל, בשום חלק ממנה, איננה בבחינת occupied territories או שטחים כבושים, כיוון שהכנסת, כחוק, הסמיכה את הממשלה להחיל על כל שטח משטחי ארץ-ישראל את השיפוט, המשפט והמינהל של המדינה.

המקור:

הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות -הברית

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית