5.29.2007

מכתבו של פרופ' קאופמן על הר הבית

בעיתון הארץ היוןם

נוכחות בהר הבית

בתגובה על מאמר המערכת "פרובוקציה באיצטלה דתית" ("הארץ", 15.5)

תוספתא מסכת כלים בבא קמא א, 11: הכל נכנסים (בהיכל) לבנות ולתקן ולהוציא את הטומאה, מצווה בכהנים; אין כהנים נכנסין לוויים, אין לוויים נכנסים ישראלים; מצווה בטהורים, אין טהורים נכנסים טמאין...

ברייתא זו נשנתה עוד במדרש ספרא (תורת כהנים), פרשת אמור, פרק ג, יא; תלמוד בבלי, ערובין קה, א. וכך פסק הרמב"ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות בית הבחירה ז, כג. הרמב"ם עצמו נכנס לחצר המקדש.

כלום תיחשב נוכחות יהודית כשלב ראשון לבנייה?

אשר ז' קאופמן

ירושלים

תוויות: ,

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית