9.27.2009

שבת ראש השנה ותקעו


תקיעה גדולה: ברובע היהודי תקעו בשבת בשופר

הרב ישראל אריאל: יש להתכונן לקראת הפעם הבאה שתחול בעוד 11 שנה

בצעד מהפכני ומפתיע, ובניגוד גמור למקובל, הרב ישראל אריאל השתתף בשבת, היום הראשון של ראש השנה, בתפילה שבה נתקעו תקיעות שופר. התקיעות נערכו בישיבת "בית הבחירה", ברובע היהודי בירושלים, בנוכחות 23 מתפללים, וביניהם הרב צבי עידן וכן הרב דב שטיין – בעל התוקע, חבר ב"סנהדרין החדשה".


יצוין כי על פי ההלכה, כאשר חל היום הראשון של ר"ה בשבת לא תוקעים בשופר וזאת בשל החשש שבעל התוקע יעבור עבירה ויטלטל את השופר ברשות הרבים. ראוי להדגיש הרב שטיין שתקע בשופר, הביא כמובן את השופר לבית הכנסת בערב ראש השנה.

הרב אריאל והרבנים הנוספים שנכחו באירוע הסתמכו למעשה על הלכה ולפיה בית דין יכול לפסוק על קיום נקודתי של תקיעת שופר, למרות שמדובר בשבת. בהודעה ששלח הרב ישראל אריאל לחברי הסנהדרין, נכתב "הנוכחים קיבלו החלטה, כי בית הדין מקיים את תקנת רבן יוחנן בן זכאי, ומכוח תקנה זו מקיים בעל התוקע את התקיעה".

להתכונן לר"ה בשנת תשפ"א

בסיום התקיעות ותפילת מוסף, התיישבו הנוכחים במשך כרבע שעה, להמשך הדיון בבית הדין. המתפללים שאלו שאלות בהלכה ובית הדין השיב. הדיון ההלכתי התקיים כדי לקיים את ההלכה הקובעת כי תקיעת השופר מותרת בשבת "כל זמן שבית דין יושבין".

הרב אריאל גם ציין כי במקביל התקיימו בירושלים שני מניינים נוספים בהם תקעו בשופר בשבת. מאחר והפעם הבאה שבה ראש השנה יחול בשבת תהיה בעוד 11 שנה, הרב אריאל מציע כי עד אז "תכריז הרבנות כי בשנה זו תתקיים תקיעת שופר בשבת, על פי תקנת רבי יוחנן בן זכאי, שהתקין, לתקוע 'בכל מקום שיש בו בית
דין', זאת, כשיטת הרי"ף, הר"ן, התוספות, הרמב"ן וראשונים אחרים, הסבורים שדי בבית דין של שלושה".

עוד כתב הרב אריאל כי לקראת החגים של שנת תשפ"א: "ערב ראש השנה תשלח הרבנות הראשית הודעות לכל בתי הדין בארץ ישראל, להכין את תקיעות ראש השנה, להכין שופרות, להכין בעלי תוקעים 'שלוחי בית דין'. ההודעה תכלול אזהרה, שלא לטלטל שופר ממקום למקום בראש השנה. כן תודיע הרבנות כי חל חיוב על כל אדם מישראל לשמוע תקיעת שופר בשבת, ועל כל אדם ללכת למקום שייקבע על ידי בית הדין, כדי לצאת ידי חובת מצות עשה של תקיעת שופר".

=====

תגובה חרדית

ועוד אחת

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית