11.30.2009

משפט, משפחעתירת הפורום המשפטי כנגד יישום הצו להקפאת הבנייה ביו"ש עד לקבלת החלטה בממשלה

י"ג כסליו ה'תש"ע 30/11/2009

הפורום המשפטי עתר לבג"צ נגד הקבינט ונגד שר הביטחון בתביעה - לעכב את צו ההקפאה עד לקבלתו בממשלה.עו"ד יוסי פוקס ב"כ הפורום אומר כי ההחלטה צריכה להתקבל בממשלה ולא בקבינט.

"החלטה שבה פגיעה חמורה בזכויות הקניין של אזרחי ישראל, תושבי יו"ש, שאינה קשורה לביטחון – אינה יכולה להתקבל במחטף, במחשכים, בקבינט ביטחוני סודי ללא כל התראה או הכנה מוקדמת וללא כל אפשרות של שרי הממשלה לערער עליה".בעתירה פורש עו"ד פוסק את רשימת הפגמים שנפלו בהחלטה על הקפאת הבנייה:

א. ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) אינה מוסמכת לקבל החלטות מן הסוג הזה.

ב. המועצה לביטחון לאומי (המל"ל) לא היתה מעורבת בהכנת המידע והחומר לקראת הדיון, וזאת בניגוד לתקנות.

ג. בצו לא נכלל נוהל לאישור הבנייה, כפי שקבע הקבינט.

ד. הצו קבע כי תוקם ועדת תובענות אך לא פירט בצו מהם הקריטריונים להגשת תביעות לוועדה.

ה.בהחלטת הקבינט נקבע כי תחילת תוקפו של הצו תהיה מיום פרסומו ואילו בצו עצמו נקבע כי תחילתו של צו זה ביום חתימתו, וככל הידוע, הצו טרם פורסם ברשומות.

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית