8.16.2011

בני בגין נגד יהודית קרפיהודית קרפ במאמרה תקפה בחריפות תמוהה ובלא הצדקה את מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה. כמבוא לכך בחרה להסתמך על שרשרת ההיגיון הבאה:

1. מדברי (קול ישראל, 3.8) עולה, שאני תומך בגזל קרקעות; .2 מדברי התודה למנהלת מחלקת הבג"צים, שהבעתי באותו ראיון, עולה, כי היא משת"פית שלי; 3. מסקנה: מחלקת הבג"צים תומכת בגזל קרקעות.

לשרשרת היגיון מופרכת זו אין קיום כבר כשנשברת חולייתה הראשונה, ודברי הובאו במאמר כשהם מסולפים עד כדי היפוך כוונתם. לטענת קרפ, אמרתי כי זכותו של כל יהודי להתיישב על כל חלקת קרקע בנחלת אבותינו - ואילו אני אמרתי כי הכלל הוא, שיישובים יהודיים בשומרון וביהודה יוקמו ויאושרו על אדמות מדינה, או על קרקע פרטית בבעלות יהודית.

חבל, כי דיון ציבורי ער דרוש לנו וביקורת על הממשלה היא חשובה, אבל כל זאת רק כשהם מיוסדים על העובדות לאשורן.

זאב ב. בגין
ירושלים 

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית