11.16.2011

עוד תלונה, הפעם נגד הופעתו של פרופ' משה צימרמן

הנה תלונתי:

בערב יום חמישי, 10.11, בקטע האחרון, הועלה למסך בפני הצופים פרופ' משה צימרמן. תפקידו במסגרת התכונית היה לפרשן איסור השידור בטלוויזיה הגרמנית של תוכן עם אופי של סמלים נאציים. לאחר מכן, עברה גאולה כהן לנושא של מעורבותה של גרמניה בעניין פיתוח מתקנים גרעיניים באירן, סליחה, בעניין הנכונות, לכאורה, של מנהיגי גרמניה לתמוך בעמדת ישראל בנושא.

הפרשן פרופ' משה צימרמן טען שמנהיגי גרמניה "שבויים" בידי ישראל באופן כללי עם כי הם ביקורתיים מאוד כנגד "צעדים" שישראל נוקטת ואז הוסיף: "כמראה בצדק".

במלים אלה, דומני, צימרמן חצה אתת הקו מפרשן לבין הבעתת דעה אישית. בתפקיד שיועד לו, הוא היה צריך לפרשן את גרמניה - לא את ישראל. גם אם ביקש להציג את מדיניותה של גרמניה כלפי ישראל במלואה, גם אז ההתבטאות שלו לא הייתה במקומה כי היא נגעה למדיניותה של ישראל באופן שיפוטי ולא בחינה פרשנית. בכך, האמירה שלו לא הייתה בטוי של נייטרליות מקצועית אלא של עמדה פוליטית אישית. היה על גב' אבן להעיר לו על כך, לכל הפחות ולציין את הבעייתיות האתית בפני הצופים. זאת היא לא עשתה ועל כך תלונתי.


הנה תגובת הממונה על קבילות הצבור:

לישראל מידד שלום רב,

יש גבול לנסיונות לסתום פיות, הפרופ' צימרמן אינו עובד רשות השידור, הוא מומחה בעל שם עולמי לנושאי גרמניה ובתור פרשן בנושא זה - ברור שפרשנותו מושפעת מדעותיו ולכן חשיפת עמדתו האישית - היא יותר מלגיטימית.

בברכה,
אלישע שפיגלמן
נציב קבילות הציבור

העתק:
יו"ר
מנכ"ל
מנהל חט' החדשות
גאולה אבן
האגודה לזכות הציבור לדעת

והנה תגובתי אני:

לאלישע, תודה על הבהרת עמדתך הערכית.

ולגבי המנטרה של "סתימת פיות", האם תוכל לציין בפני מתי פרשן גרמניה המחזיק בדעות אידיואלוגיות הפוכות מאלה של פרופ' צימרמן או הדומים לו, ובכלל זה אני מציין בפירוש עובד רשות השידור מר דוד ויצטום, לצערי, הופיע? או האם מושג "סתימת פיות" שייך רק כאשר אנשי ימין מצביעים על הפרה של כללי האתיקה בתחום הבעת דעה אישית שאיננה לעניין או על חוסר דיוק עובדתי או של חוסר איזון?

אגב, האם, בינתיים, פעלת לתקן את סתימת הפיות בהרכב הפאנל הקבוע בתוכנית "יומן השבוע"?

ממתין להתייחסותך.

ישראל

^

וזה נמשך לאחר כמה ימים:

מר מידד שלוםפרופ' צימרמן הנו מומחה בינלאומי לחקר והבנת המתרחש בגרמניה קביעה זו נקבעה על ידי אנשי מקצוע שאני איני אחד מהם בתור פרשן מומחה הוא מגיע לחוות את דעתו ולהסביר לנו תהליכים ומהלכים בגרמניה וביחסיה עם עולם ומלואו .יש לאיש דעות פוליטיות שזכותו להביע אותן בהקשרים של דיונים פוליטיים ואין לי ספק שהן גם משפיעות על פרשנותו.יחד עם זאת אין זה מתפקידו של עורך בערווץ 1 לתקן או לצנזר את פרופ' צימרמן או להתנות את הופעותיו בתחום התמחותו בכך שיובא מומחה בעל דעות פוליטיות אחרות או מנוגדותולכן תשובתי לשאלתך פשוטה אינני מאזן פרשן מומחה לנושא כלשהו על ידגי הבאת פרשן מומחה אחר שיש לו דעה פוליטית אחרתאלישע שפיגלמן

ואני משיב

לאלישע,

אני חולק על גישתך.מבחינה מעשית, הרי בזמן בחירות, המראיינים והמנחים כל הזמן מתערבים בשיחות עם מרואיינים ומזהירים אותם מלגלוש לתעמולה אסורה ואף מפסיקים אותם. מה עוד, אלא שאפילו בזמנים רגילים הם מאומנים להפליא לחסום את שטף הדיבור של אנשים כדי לשאול שאלות נוספות.ולכן, אין כל בעיה שגב' אבן הייתה אומרת משהו כגון: "סליחה, פרופ' צימרמן, הוזמנת למסור לנו פרשנות על יחסה של גרמניה כלפי ישראל ולא לבטא את עמדתך האישית בנוגע למדיניותה של ישראל, אם היא צודקת או לאו". מה העניין שאתה מתקומם כל כך נגד זה? אם מישהו היה מנבל את פיו, היא לא הייתה מתערבת? היא איננה מצנזרת אלא שומרת על הכללים. אם צימרמן היה מוזמן להציג את יחסו לממשלת ישראל ומעשיה על רקע ההיסטוריה הגרמנית, ניחא. אבל גם אז הייתי מצפה לאיזון ושפרופסור אחר, מהצד השני של המתרס הפוליטי, היה מוזמן. הכללים אינם מונעים מידיעות או דעות להישמע אלא מבקשים לעשות סדר הגון בכוח ובעוצמה שיש בידי אנשי תקשורת שכלים ציבוריים נמסרים לידיהם למען האזרח. אבל אם אותם כלים, המצלמה והמיקרפון, מנוצלים כדי לשרת את השקפותיהם של אותם אנשי תקשורת, החוק לא עומד לצדם. לאזרח אין אלא החוק כדי להגן על עצמו ואין לצפות ממנו שהוא יהיה טיפש עד כדי כך לחשוב שהוא חייב לסמוך על מי שהוא לא בחר בהם (אנשי תקשורת) במקום להיעזר באלה שהוא דווקא כן בחר בהם. ישראל מידד

תוויות:

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית