3.04.2010

אז מותר גם בהר-הבית?

החדשות:


הפגנה מוגבלת וצעדה קצרה
שופטי בג"ץ קבעו, כי פעילי השמאל יפגינו בתוך מתחם
מגרש הכדורסל ב"שמעון הצדיק". רק 300 מהם יורשו לצאת לצעדה קצרה ברחובות השכונה.אם שופטי בג"צ כל כך מתחשבים בזכויות יסוד כגון הפגנה שעלולה לגרום למהומות, כפי שכבר אירעו שם, כולל זריקת אבנים והתקפות על יהודים, אולי יאשרו הקרבת קרבן פסח בהר-הבית?

להזכירכם, הנה העתיקה לבג"צ מלפני שנתיים שגם השנה הוגשה:

בבית המשפט העליון
בשבתו כבג"ץ בירושלים בג"ץ ________


1. המטה למען ארץ ישראל, ע"ר
2. שוחרי המקדש – המטה המשותף לתנועות המקדש והר הבית
3. המכון ללימוד, מחקר ובנין המקדש, ע"ר
4. מנויי קרבן הפסח התשס"ח
כולם ע"י ב"כ עו"ד אביעד ויסולי
רח' דישראלי 38, חיפה
טל':8112099–04 5791746 – 050
פקס: 8243490 – 04
אימייל aviad@mateh.org

להלן : העותרים

נ ג ד

1. כב' השופט חנן מלצר
2. כב' השופטת דורית בייניש, נשיאה
בית המשפט העליון
קרית הממשלה, ירושלים

להלן: המשיבים

עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים

הסעד המבוקש

בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו המורה למשיב להתייצב וליתן טעם מדוע לא יתן לאלתר החלטה בבר"ע 3354/08 המטה למען ארץ ישראל ואח' נגד ניצב אהרון פרנקו ואח' (להלן "הבר"ע") בסוגיית זהות בית המשפט שידון בבקשה לצו מניעה זמני שהגישו המבקשים כנגד המשיבים בבר"ע בנוגע להקרבת קרבן פסח בהר הבית, על מנת שניתן יהיה לבית המשפט שייקבע זמן סביר לדון וליתן החלטה בת ביצוע עד ליום ששי י"ג ניסן התשס"ח 18.4.08.

לחילופין, בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו המורה למשיבה מס' 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא תחליף את משיב מס' 1 בדיון בבר"ע 3354/08 בשופט שיוכל ליתן החלטה בזמן סביר אשר יאפשר את ביצוע המבוקש בצו המניעה הזמני.

הרקע העובדתי

1. המבקשים הגישו את הבר"ע ביום ו' ניסן התשס"ח 11.4.08.

2. נושא הבר"ע הוא – קביעת בית המשפט המוסמך לדון בבקשה לצו מניעה זמני של המבקשים נגד מדינת ישראל והוואקף המוסלמי בירושלים בנוגע למילוי מצוות קרבן פסח בימים יג – יד ניסן התשס"ח.

3. ביחד עם הבר"ע הגישו המבקשים / העותרים בקשה למתן החלטה במעמד צד אחד.

4. ביהמ"ש לא נתן החלטה בבקשה למתן החלטה במעמד צד אחד, אך ביום 13.4.08 נתן כב' השופט חנן מלצר החלטה המאפשרת למשיבים להגיב בתוך 48 שעות לסוגיית הסמכות העולה מהבר"ע.

5. המבקשים / העותרים הגישו ביום 13.4.08 "בקשה דחופה לקיצור ולקציבת מועדים ולהגשת תגובה מלאה". בקשה זו לא נדונה ולא ניתנה עליה כל החלטה עד ליום 16.4.08.

6. ביום 14.4.08 העבירו המבקשים / העותרים "הודעה לבית המשפט מטעם המבקשים" שבה נכתב כי משיב מס' 6, הוואקף המוסלמי בירושלים, מסרב לקבל את כתבי בי-דין שנשלחו אליו. בהודעה תזכרו המבקשים את בית המשפט כי הם עדיין לא קבלו החלטה על בקשתם מיום 13.4.08.

7. ביום 15.4.08 הגישו משיבים 1 – 5 בבר"ע את תגובתם לבית המשפט, ומיד אחר כך הגישו המבקשים / העותרים את תשובתם לתגובה, ובה שוב בקשו מבית המשפט לתת את החלטתו בנוגע לסמכות העניינית לדון בצו המניעה אף ללא נימוקים.

8. ביום יא ניסן התשס"ח 16.4.08 שלח בית הדין של הסנהדרין מכתב לכב' הנשיאה דורית בייניש המבקש אותה להעביר את תיק הבר"ע לידיה או לידי שופט אחר שיפסוק בתיק לאלתר. משיבה מס' 2 לא השיבה למכתב זה. העתק המכתב מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהעתירה.

9. עד ליום 16.4.08 שעה 19:00 לא נתן משיב 1 את החלטתו בבר"ע או בכל הבקשות שהוגשו לו ליתן את החלטתו.

נימוקי העתירה

10. השיהוי בין 5 ימים במתן החלטת בית המשפט הנכבד בסוגיית הסמכות לדון בבקשה, כאשר נשארו פחות מ – 40 שעות עד לזמן בו חייבים המבקשים לקיים את מצוות דתם (היהודית), ובפרק זמן זה על בתי המשפט לקיים דיון בערכאה שעליה יוחלט, לתת החלטה ולאחריה על הצדדים להיערך לקיום ההחלטה, יורד לשרשו של עניין ופוגע במבקשים ובזכויותיהם עפ"י דין ובנגישותם לבית המשפט קשות.

11. המבקשי העבירו שש (6) בקשות שונות וחוזרות ונישנות לבית המשפט לפסוק בבר"ע לאלתר (כל הבקשות ושאר מסמכי הרקע נמצאים בתיק הבר"ע או צורפו לעתירה זו). המשיבים לא הגיבו כלל לכל הבקשות שנשלחו אליהם.

12. העיכוב במתן ההחלטה בבר"ע פוגע במבקשים / העותרים ובנגישותם לבתי המשפט והוא חסר כל הצדקה. משמעותו הקשה של העיכוב למבקשים / העותרים היא קביעת תוצאות הבקשה לצו מניעה נגדם ומניעתם מקיום מצוות דתם כתוצאה מהעיכוב במתן ההחלטה בסוגיית סמכות הדיון. נורמה זו היא בלתי קבילה ובלתי סבירה בכל מערכת משפטית.

13. כל עיכוב נוסף בקביעת הערכאה שתדון בבקשה ייתר את כל ההליך המשפטי ויהפוך אותו לאות מתה על מזבח העיכוב בפסיקות בית המשפט.

14. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדון ולהחליט בעתירה זו לאלתר.

15. מן הדין ומן הצדק לקבל עתירה זו.

__________________
אביעד ויסולי, עו"ד
ב"כ העותרים

תוויות:

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית