11.25.2010

תיזהרו מן הבור


א ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים איתו אל-גדליהו בן-אחיקם--המצפתה; ויאכלו שם לחם יחדיו, במצפה. ב ויקם ישמעאל בן-נתניה ועשרת האנשים אשר-היו איתו, ויכו את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן בחרב--וימת אותו: אשר-הפקיד מלך-בבל, בארץ. ג ואת כל-היהודים, אשר-היו איתו את-גדליהו במצפה, ואת-הכשדים, אשר נמצאו-שם--את אנשי המלחמה, הכה ישמעאל. ד ויהי ביום השני, להמית את-גדליהו; ואיש, לא ידע. ה ויבואו אנשים משכם משילה ומשומרון, שמונים איש, מגולחי זקן וקרועי בגדים, ומתגודדים; ומנחה ולבונה בידם, להביא בית י-וה. ו וייצא ישמעאל בן-נתניה לקראתם, מן-המצפה, הולך הלוך, ובוכה; ויהי, כפגוש אותם, ויאמר אליהם, בואו אל-גדליהו בן-אחיקם. ז ויהי, כבואם אל-תוך העיר; וישחטם ישמעאל בן-נתניה, אל-תוך הבור--הוא, והאנשים אשר-איתו. ח ועשרה אנשים נמצאו-בם, ויאמרו אל-ישמעאל אל-תמיתנו--כי-יש-לנו מטמונים בשדה, חיטים ושעורים ושמן ודבש; ויחדל, ולא המיתם בתוך אחיהם. ט והבור, אשר השליך שם ישמעאל את כל-פגרי האנשים אשר הכה ביד-גדליהו--הוא אשר עשה המלך אסא, מפני בעשא מלך-ישראל; אותו, מילא ישמעאל בן-נתניהו--חללים.

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית