11.18.2011

מפעל תיירות בעיר העתקיה ירושלים

הודעה על תמיכה במוצרי תיירות ליליים ייחודיים בעיר העתיקה בירושלים
מפרסם : הרשות לפיתוח ירושלים

נושא/ים : תמיכות

תאריך פקיעה : 29/12/2011

סטטוס : ארכיון

תאריך פרסום 08/11/2011

סוג המודעה : תמיכות

הרשות לפיתוח ירושלים

הודעה על תמיכה במוצרי תיירות ליליים ייחודיים בעיר העתיקה בירושלים

כחלק מקידום התיירות בירושלים, מייעדת הרשות לפיתוח ירושלים ("הרשות"), תוכניות לסיוע בקידום, פירסום ושיווק של מוצרי תיירות ליליים ייחודיים בעיר העתיקה בירושלים, אשר ימשכו קהל ויגבירו את פוטנציאל התיירות הלילית.

התוכניות מיועדות למוצרים תיירותיים ליליים וייחודיים אשר יפעלו במרחב הציבורי בעיר העתיקה, וכן למוצרים אשר יפעלו באתרי תיירות בתשלום.

הסיוע למוצרי התיירות הליליים אשר יבחרו על-ידי הרשות, יכלול פעולות פרסום ושווק, לרבות פרסומים במדיה הארצית והבינלאומית, שילוב המוצרים באירועים המרכזיים המתקיימים בעיר העתיקה ובפרסומיהם, שילוב המידע באתר האינטרנט של העיר העתיקה, הפקת חוברת מהודרת במספר שפות ועוד, הכל כמפורט בנוהלי התוכניות. כמו כן, תתאפשר השתתפות כספית של הרשות בהפקת מוצרים ייחודיים אשר יפעלו באתרי תיירות בתשלום, כמפורט בנוהל התוכנית.

תנאי הזכאות, נוהלי התוכניות ודרך הגשת הבקשות מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות –

הסיוע כפוף לעמידה בכל תנאי הנוהל, והוא ינתן לפי החלטת הוועדה המאשרת של הרשות, לפי שיקול דעתה, ובהסתמך על ייעוץ מקצועי.

הרשות תקיים מפגש למעוניינים בקבלת מידע נוסף ובמענה לשאלות ביום 28.11.11 בשעה 11:00 במשרדי הרשות, כיכר ספרא 2, ירושלים.

תקציב הסיוע לכל אחת מהתוכניות מוגבל.

נא הגישו בקשותיכם בהקדם ועד לתאריך 29.12.11

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית