11.30.2010

האם השר נאמן "כבוש" ביד הפרקליטות?

הישיבה המאה-ושבעים-ושמונה של הכנסת השמונה-עשרה
יום שלישי, ט' בכסלו התשע"א (16 בנובמבר 2010):

אברהם מיכאלי (ש"ס):

ממשלות ישראל לדורותיהן הקפידו שלא להגדיר את יהודה ושומרון כשטח "כבוש" ואישרו קניית קרקעות ביהודה ושומרון על ידי יהודים. מעולם לא התקבלה החלטת ממשלה או עמדה משפטית של הממשלה הקובעת את ההפך. ואולם לאחרונה בעתירה לבג"ץ, שהוגשה על ידי פרקליטות המדינה נגד החלטת ועד העררים הצבאית, בבג"ץ 9296/08 נכתב כי אזורים אלה הינם שטח "כבוש", וכי אין ליהודים ולישראלים זכות לרכוש קרקעות בשטח זה. מי, מתי ובאיזו סמכות הוחלט על שינוי משמעותי זה במדיניות הממשלה כלפי אזורי איו"ש, ואם לא הוחלט כך – מנין קיבלה מחלקת הבג"צים של הפרקליטות את ההיתר לטעון טענות אלה?

שאלה שנייה, אדוני השר - -

שר המשפטים יעקב נאמן:

אם אפשר, הייתי מעדיף להשיב על השאלה הראשונה, כי יש שאלה זהה של חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אני רוצה לציין בצער, שביקשתי תגובה מלשכת פרקליט המדינה, וקיבלתי תגובה שהיא בהחלט לא היתה לעניין. לפיכך חזרתי וביקשתי התייחסות נוספת. ברגע שאקבלה אעבירה לידיעת חברי הכנסת הנכבדים.

(היו"ר אורי מקלב, 18:06)

קריאות:

- - -

אברהם מיכאלי (ש"ס):

אל"ף, אדוני השר, אני מקבל את מה שהשר אומר ואני אמתין לתשובה מפורטת, באמת, כי השאלה שנוצרה כתוצאה מהבעיה של אותה תשובה של הפרקליטות – זה משליך לכל מיני כיוונים, לצערנו, היום, ולכן אני לא רוצה כרגע להרחיב מעבר לזה, עד שאני לא אקבל את התשובה המפורטת של השר. לפני שאני אשאל את השאלה השנייה, חברתי ציפי רצתה עוד לשאול שאלה בעניין הזה.

ציפי חוטובלי (הליכוד):

בדיוק אותה שאילתא.

אברהם מיכאלי (ש"ס):

אדוני השר, שאלה שנייה - כיצד השר מתכוון לפעול על מנת לקדם את מעמדו של המשפט העברי בפסיקה ובחקיקה?

שר המשפטים יעקב נאמן:

על שאלה קצרה זו יש לי הפעם תשובה ארוכה ומפורטת. על קידום מעמדו של המשפט העברי בפסיקה ובחקיקה מופקדת המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים. במענה לשאלתו של חבר הכנסת הנכבד, מיכאלי, אני מבקש לתאר כאן את תפקידה ופעילותה של מחלקה זו, שאני מייחס לה חשיבות רבה. המחלקה פועלת בשיתוף עם זרועות המשרד השונות, ייעוץ וחקיקה, ופרקליטות, כשהיא מביאה בפניהם את עמדת המשפט העברי בכל נושא רלבנטי העולה לדיון, הן בהליכי הייעוץ, הן בהליכי החקיקה, והן בהליכים המתנהלים בפני בתי המשפט בישראל על כל ערכותיהן. המחלקה מייעצת לפרקליטים הן כשעולה נושא הדורש מומחיות במשפט העברי והן במסגרת סקירה השוואתית במסגרת ההכנות לחקיקה ולצורך הכנת טיעונים בפני בתי המשפט בהתאם להוראות חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980.

במסגרת זו, נכתבות סקירות וחוות דעת בנושאים רבים ומגוונים והן מתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד. המחלקה מייעצת גם ללשכות המשפטיות של משרדי הממשלה. כמו כן המחלקה מופיעה גם בפני ועדות הכנסת כדי להביא את דבר המשפט העברי במסגרת הליכי החקיקה. בנוסף לפעילות שוטפת זו, המחלקה שוקדת על הכנת כלים ספרותיים שמטרתם לאפשר למשפטנים, שופטים, עורכי דין ופרקליטים למצוא את דרכם בשבילי המשפט העברי בכוחות עצמם ולקבל תמונה עדכנית ומקיפה על עמדת המשפט העברי בזיקה לחוקי מדינת ישראל. פרויקט גדול זה, אשר החל עם חקיקת חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980, הקובע זיקה, אני מצטט: "לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל", כבר הניב פרות יפים המעשירים את הספרות המשפטית העברית, והוא זוכה להערכה רבה בקרב הקהילייה המשפטית.

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית