3.22.2011

שיח ציוני אליבא דאוניברסיטת תל-אביב

לאומיות ומוסר: השיח הציוני ו"הבעיה הערבית"


24-23 מארס 2011 , י"ז- י"ח באדר ב' תשע"א

 אולם גילמן, אוניברסיטת תל-אביב, בניין דרכליס ( 496 ) קומה 4,

יום רביעי ( 23 במארס, 2011)
מושב ראשון: האוניברסלי והלאומי 11:45-10:00

יו"ר – פרופ' מוטי תמרקין, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' חדוה בן-ישראל , האוניברסיטה העברית בירושלים, (אמריטה) – שפוט מוסרי בחקר הלאומיות
פרופ' זאב שטרנהל, האוניברסיטה העברית בירושלים - בין אוניברסלי ליחודי: הלאומיות היהודית בפרספקטיבה משווה: ת פרופ' חיים גנז, אוניברסיטת תל-אביב  - הערבים: שלוש ציוניות וציונית אחת

13:30-11:45 – מושב שני – מנהיגים והוגים

יו"ר – פרופ' שולמית וולקוב, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר יצחק קונפורטי, אוניברסיטת בר-אילן – מדינה אתנית או אזרחית בחזונו של הרצל ואחד העם
פרופ' אריה נאור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב - 'שם ירווה לו משפע ואושר': על יחסו של זאב ז'בוטינסקי לערביפ בארץ ישראל
פרופ' גבי שפר, האוניברסיטה העברית – משה שרת: השקפותיו, מעמדו והשפעתו

14:30-13:30 – הפסקת צהריים

16:15-14:30 – מושב שלישי - זרמים וגישות

יו"ר – ד"ר מאיר חזן, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה – השומר הצעיר והבעיה הערבית: דילמות קיומיות ומוסריות עם התמודדות פוליטית וחינוכית
פרופ' יוסף גורני, אוניברסיטת תל-אביב – אינטרס לאומי ומוסר סוציאליסטי
פרופ' שלום רצבי, אוניברסיטת תל אביב – הרעיון הדו-לאומי: בין בובור והאיחוד לבין חנה ארנדט
16:30-16:15 – הפסקת קפה

18:30-16:30 – מושב רביעי – עט ואתיקה ציונית?

יו"ר – פרופ' ששון סומך, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' דן לאור, אוניברסיטת תל אביב – דילמות של "לאומיות ומוסר" בכתביו של נתן אלתרמן
פרופ' נסים קלדרון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב – אשה בורחת מבשורה- לאומיות, מוסר, והדברים שיודע מספר הסיפורים
ד"ר יוחאי אופנהיימר אוניברסיטת תל אביב – השיח המוסרי והסמכות הספרותית

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית