9.04.2013

המתארסת העלומה

מודעה שנמצאה בגליון ערה"ש של תולדות אברהם יצחק:
מה שמה של הבת?

^

געגועים לירושלים של בין החומות שנה לפני השחרור

שלמה טנא ב"דבר", 24 באפריל 1966:
^"דבר" בנבואה

בעתון "דבר" מיום א' 22 באפריל 1966, שנה לפני מלחמת ששת הימיןם:
וכך היה.  שבו ושבנו.  ולאותם מקומות.

^