10.11.2005

אצל מי הבעיה?

במסגרת התקפה על הרב דב ליאור ויחסו לאינם יהודים, פירסם מישהו אלמוני, המזהה את עצמו כ"חבר מפד"ל", בעיתון "מעריב" ביקורת החריפה לעבר "רבנים שאצלם כתוב בעשרת הדברות: לא תרצח ודי" (ראו המכתב: "הרב ליאור וקלטת הזימה", 9.10.05). והראיה? "על סמך זה...המטרוף משילה שרצח גם הוא ארבעה 'ערבים".

ראשית, החשוד ברצח אינו תושב שילה. שנית, כל הרבנים בשילה, בשבות רחל ובמקומות אחרים הוציאו גינוי חד-משמעי נגד המעשה המתועב. וכן ראויינו תושבים מישובי האזור אשר אף הם גינו את הפשע.

אותו מפד"לניק, לכאורה, כורך מין (תרתי משמע?) בשאינו מינו ומוציא לעז ודיבה על רבנים ואנשים כשרים מסיבות השמורות עמו. ואולי אצלו יש בעיה?