11.29.2013

מסמכים בנושא הר-הבית


ללא תוספת הסבר (כי אין ממש צורך):- 
 


^

11.26.2013

באישור הממשלה


^