8.27.2007

נדב שרגאי משיב לעקיבא אלדר

שתיקתו המדאיגה של אולמרט
מאת נדב שרגאי

שש שנים בלבד חלפו מאז ליל תשעה באב תשס"א. אהוד אולמרט, ראש העיר ירושלים, צעד אז בראש רבבות בצעדת "סובו ציון והקיפוה" סביב חומות העיר העתיקה, ונשבע יחד עם הציבור הרוגש את השבועה היהודית העתיקה: "אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי".

"ויתור על הר הבית", הסביר אולמרט ברוח דבריו של בן גוריון על ירושלים ב-1948, "מערער את עצם קיומה של המדינה. אם בהר הבית אין לנו זכויות, אז איפה יש? מי שמוותר על הר הבית אומר למעשה: אין לי זכויות בשום מקום בארץ ישראל". מאי שם נשלף אז דף נייר מקומט ומישהי הקריאה בקול רועד ארבע שורות שכתב משורר ירושלים יהודה קרני: "הרי אתמול ועוד היום בבוקר/ את שם קודשה נשאתם ולפידה/ איני יודע מתי עבדתם לשקר/ עם השבועה, או עם הבגידה".

שתיקתו של אולמרט כיום לנוכח ידיעות על ויתורים בהר הבית ובעיר העתיקה במסגרת מו"מ להסדר קבע עם הפלשתינאים המתנהל כביכול בשמו, אינה יכולה להתפרש כצפירת הרגעה. להפך: היא מטרידה ומעוררת חשש עמוק.

לפני שש שנים לא הסתפק האיש היושב כיום על כיסא ראש ממשלת ישראל בשבועת האמונים המחודשת מול שער האריות, אלא העתיק את לשכתו אל סמוך לכותל המערבי. רבים - שהאפשרות של חלוקת העיר ומסירת הר הבית זיעזעה אותם עד עמקי נשמתם - פקדו אז את הלשכה המאולתרת. אחד מהם, שאולמרט התפעם במיוחד מדבריו, היה משה לנדוי, הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון. לנדוי דיבר על חולשת הרצון הלאומי, על מבוכה, על בלבול ועל אובדן דרך. הוא התעקש על חשיבות הסמלים, ההיסטוריה והכבוד הלאומי, "דברים שאצלנו נוטים היום לזלזל בהם", וגם לא התבייש להזכיר את הדמעות שזלגו מעיניו כששמע את הבשורה: "הר הבית בידינו". "בעיני", הסביר כבוד השופט, "ציונות, היא השאיפה לציון, ומה היא ציון אם לא הר הבית, הר הזיתים והעיר העתיקה".

ויתור על ירושלים ההיסטורית וקודשיה, הבינו כבר אז רבים וטובים, אינו לגיטימי ואינו מוסרי. החלטה כזאת אינה יכולה לחייב לא את מדינת ישראל ולא את העם היהודי כולו. אם אכן פועל מי שפועל בימים אלה מטעמו של אולמרט, ואולי חלילה על דעתו, כדי לחלק מחדש את ירושלים וקודשיה, הוא עושה זאת ללא מנדט ובעיקר גונב את דעתם של תושבי המדינה והעם היהודי.

אין זה מקרי שכתב הסירוב התקיף ביותר ביותר לתוכניות של אהוד ברק בשנת 2000 לא נגע לסוגיית פינוי ההתנחלויות, אלא לירושלים. אישים כמשפטן מאיר רוזן, לשעבר שגריר ישראל בארה"ב ובצרפת, מוטי אשכנזי מחולל תנועות המחאה שלאחר מלחמת יום הכיפורים ותא"ל (במיל') אברהם בר דוד, לשעבר קצין תותחנים ראשי, סברו אז כי "מי שינסה למסור את ירושלים יפר את כללי המשחק הדמוקרטיים", ואף "ימוטט את ההסכמה שעל בסיסה מתקיימת מדינת ישראל". העשרות שחתמו עמם אז על כתב הסירוב יוצא הדופן הבהירו שהחלטה כזאת לא תחייב אותם, את מדינת ישראל ואת העם היהודי כולו.

הדברים האלה כוחם יפה גם היום. ירושלים העתיקה וקודשיה אינם רק טריטוריה. הם התגלמות הזכות והצדק היהודי, שמהם נגזר ונבנה כל המפעל הציוני. בלעדיהם יתערער הכל, ומי כאולמרט, שדיבר על כך מנהמת לבו רק לפני שנים אחדות, יודע זאת.

תוויות: ,

8.26.2007

האם עוד לא קראתם את מקימיתתחילו באן


עוד בלוג על הספר כאן

תוויות: ,

8.23.2007

מכתבי היום בעיתון הארץ

כמה לוותר?

בתגובה על "הר הבית לידיהם" מאת עקיבא אלדר ("הארץ", 19.8)

יש לשאול מדוע יוותרו ערבים "פרגמטים", בהנחה שיש כאלה, לפי גישתו של עקיבא אלדר, על זכות השיבה? הרי הוכח להם על ידי אלדר שאם נאבקים מספיק זמן, אם שוללים מהיהודים בכל פורום בינלאומי אקדמי או דיפלומטי לא רק את הזכות אלא גם קשר דתי ותרבותי להר הבית, אם משחיתים כל זכר להיסטוריה היהודית במקום ואם גם נעזרים בממשלות ישראל המונעות כל מעשה של הזדהות יהודית עם המקום, הרי בכל זאת היהודים מתקפלים ומוותרים.

עוד קצת לחץ, עוד קצת שקרים, עוד קצת אלימות פה ושם, ועקיבא אלדר ודומיו יציעו שגם ביחס לזכות השיבה יש לעשות ויתור וירטואלי נוסף. זה לא עניין של פרגמטיות, אלא של היגיון כפי שהוא נתפש בידי הערבים.

ישראל מידד

שילה

===================

והנה הנוסח המלא המקורי
:


עמדותיו של עקיבא אלדר הן קיצוניות אך עומד לו העקרון הדמוקרטי של חופש הביטוי. אבל גם רשימה מתונה, וכל שכן קיצונית כמו של אלדר בה הוא הציע להעביר את הריבונות על הר-הבית לידי "הפלשתינאים" (אם כי לא ברור אם לפת"ח או לחמאס), חייבת להתבסס על מינימום של שיקול רציונלי והערכת מצב בסבירות.

ולכן, יש לשאול מדוע יוותרו ערבים "פרגמטים", בהנחה שיש כאלה, על פי גישתו של אלדר, על זכות השיבה? הרי הוכח להם ע"י אלדר שאם נאבקים מספיק זמן, אם שוללים מהיהודים בכל פורום בינלאומי אקדמי או דיפלומטי לא רק את הזכות אלא גם קשר דתי ותרבותי להר-הבית, אם משחיתים כל זכר להיסטוריה היהודית במקום ואם גם נעזרים ע"י ממשלות ישראל המונעים כל מעשה של הזדהות יהודית עם המקום, הרי בכל זאת היהודים מתקפלים ומוותרים. הלא עוד קצת לחץ, עוד קצת שקרים, עוד קצת אלימות פה-ושם, ועקיבא אלדר ודומיו יציעו שגם לגבי זכות השיבה יש לעשות ויתור וירטואלי נוסף. זה לא עניין של פרגמטיות אלא של הגיון כפי שהוא נתפס בידי הערבים.

תוויות: ,

שחיתות אבסולוטית

ללא מלים נוספות

תוויות:

8.21.2007

מצע מפלגת התקווה

מפלגת "התקוה"

שם זמני -

עקרונות וערכים

ארץ ישראל לעם ישראל

המפלגה דוגלת בשמירת שלמותה של ארץ ישראל תחת שלטון העם היהודי. המדינה היהודית תנקוט בכל הצעדים המתחייבים מהצורך לבצר ולממש זכות זו, לרבות זכותו של העם היהודי להתיישב בכל חלקי הארץ. נפעל גם למען קיבוץ גלויות שלם של עם ישראל במולדתו, הן על ידי עידוד עליה והן על ידי יצירת התנאים הדרושים לקליטתם היעילה והטובה של אחינו.

בין הירדן והים

לא תקום כל ישות ריבונית אוטונומית זרה בארץ ישראל המערבית. יש לפעול למען יישובם מחדש של פליטים ערבים בארצות ערב ובארצות קולטות הגירה.

חוקה וממשל

יש להיאבק בשחיתות על כל גילוייה בממשל בישראל. נפעל למען כינון חוקה שתבטיח את אופייה היהודי-ציוני של מדינת ישראל. כמו כן יש לפעול לשיפור הדמוקרטיה בישראל, ככלי בשירות העם: חיזוק הכנסת כמוסד מחוקק ומפקח על פעולות הממשלה; קביעת מערכת איזונים ובלמים חדשים בין הרשות המחוקקת והרשות השופטת, לרבות הערכה מחדש של המנגנון לבחירת שופטים.

כלכלה וחברה

יש לשאוף ולעשות למען שוויון הזדמנויות מלא לכל חלקי החברה בישראל, ויש לפעול לצמצום הפערים הכלכליים בחברה. יש צורך לפעול למען ליברליזציה של המשק בישראל, חיסול המונופולים הגלויים והסמויים ועידוד היוזמה הפרטית והעסקית על-ידי מאבק בחסמים ביורוקראטיים. יש לשאוף להורדת המיסוי בישראל ולקיצוץ בהוצאות הממשלה על-ידי צמצום משמעותי של המגזר הציבורי.

חנוך וחברה

המפלגה רואה כמשימה חשובה ביותר את איחוי הקרעים ובניית גשרים בין
חלקי העם השונים וקירובם זה לזה מחדש. יש לפעול למען חידוש הגאווה הלאומית, בין היתר על-ידי חידוש התודעה הציונית, חיזוק הזהות הלאומית וחינוך לערכי היהדות ומורשת היהדות בקרב כל שכבות העם. בד בבד, יש צורך להשיב לחינוך בישראל את רמת המצוינות שידענו בעבר, לרבות תמיכה ועידוד לתחומי המדע והטכנולוגיה, הן במוסדות החינוך בפרט והן במחקר ובפתוח המעשיים במדינה בכלל.

צה"ל

יש צורך לפעול לארגונו מחדש של צה"ל ולהתוויית דרכו הציונית והמוסרית, תוך ניסוח מחדש של הקוד האתי של צה"ל.

יש לי בעה עם הסעיף על ישות אוטונומית שלא תקום מבחינה דקדוקית. מה זאת אומרת שלא תקום ובכל יתר הסעיפים כתוב יש להיאבק...?

תוויות:

8.20.2007

תלונה נגד יואב לימור

הוא פשוט שכח שגם בניו של אולמטר הסתבכו בהשתמטות

במהדורת "מבט" ביום ראשון, 19.8, שודרה כתבה מאת הכתב הצבאי יואב לימור בעניין השתמטות משירות בצה"ל על רקע אירוע של קרן ליב"י ומניעת השתתפות של אמנים כגון עברי לידר.

בגוף הכתבה גם הובא קטע מצולם מדבריו של ראש הממשלה אהוד אולמרט על חשיבות המאבק נגד ההשתמטות משירות צבאי.

כידוע, רשות השידור מחוייבת על פי חוק במתן אינפורמציה מיהמנה ובמקרה זה, דומני שהכתב או מערכת החדשות לא מילאו את חובתם כי הרי ידוע ששני בניו של ראש הממשלה אולמרט השתמטו משירות כאשר אחד סירב לבוא למילואים והשני כלל לא התחייל. לדעתי, היה על הכתב לציין עובדות אלה כי הן רלוונטיות במיוחד לנושא. אני מניח שכל פוליטיקאי אחר היה זוכה לטיפול מטעם הכתב ללא השתמטות עובודת כגון אלה, אז מדוע ראש הממשלה זכה מן ההפקר?

הטור שלי למיקרוסקופ בשבועון בשבע 10.8.07

השר הממונה החדש על רשות השידור, יצחק הרצוג, מוצא את עצמו בקלחת. עליו להחליט, ומהר, אם ואיך לקדם את הרפורמה ברשות השידור. רפורמה, כתבנו? טוב, אין כמו אנשי תקשורת כדי לכבס את השפה כי 'רפורמה' במקרה הזה היא לבצע המלצות שהונחו של שולחנם של ראשי רשות השידור זה 12 שנה לגבי פיקוח על שעות נוספות, צוותי הפקה מוגזמים ועוד. הרי היתה לי יד בהנחת המלצות אלה עם אחרים ב"לדעת". בין היתר, הוא קבל לאחרונה מכתבים לא רק ממחזאים (מיטלפונקט וסובול), וסופרים (עוז ויהושע), ועוד חברי האליטות והברנז'ה (קירשנבאום ולונדון), אלא גם משופטים לשעבר – ד' דורנר ומ' חשין.

ובכל זאת מה מפריע לי בסיפור הזה? מפריע לי שלכל השמות שמופיעים בעיתונות כתובעים מהשר להתנהג בצורה מסוימת אין 'תו תקן'. 'תו תקן'? כן, אתם יודעים: איש שמאל, או אשה ליברלית, או סופר מתקדם או משהו אחר. כי כל פעם שאני קוראה בעיתון על איש מהאקדמיה או מהמקצועות החופשים או על סתם יהודי, שגם כן תובע, ושבמקרה לא מצביע עבור מר"צ או עבודה, לו מדביקים התואר "ימין". מה, העיתונאים לא מזהים מישהו מהשמאל?

תוויות:

ותרון קיצוני

עקיבא אלדר לא מפסיק להפתיע

הנה רשימתו האחרונה על איך להיתפטר מהר-הבית, להשיג שלום ולמנוע את זכות השיבה
כאילו

הר הבית לידיהם

...
כמו לפני שבע שנים בפסגת קמפ-דייוויד, קובעי המדיניות מצפים שהפלשתינאים יוותרו גם על גושי ההתנחלויות, גם על הר הבית וגם על זכות השיבה. שוב מדברים אצלנו בשפת משחק סכום אפס; ויתור פלשתיני נחשב ניצחון לישראל, ויתור ישראלי - לניצחון פלשתיני. רק המחיר יהיה גבוה יותר. נפילת עזה לידי חמאס תהיה אז מקדמה על חשבון העברת מקור הסמכות ביישובי הגדה - חמש דקות מכפר סבא - לממשלת חמאסטאן.

...בשעה שנציגי הצדדים מדברים זה עם זה על אתוסים לאומיים ודתיים רגישים, פניהם נשואות הביתה, אל האופוזיציה מימין. כשאהוד ברק דן עם יאסר ערפאת בקמפ-דייוויד על סוגיית הריבונות בהר הבית הוא חשב על הקואליציה שלו עם המפלגות הדתיות. ערפאת חשב על תגובת מתנגדי אוסלו בשטחים ועל העולם המוסלמי. עבאס, שמעמדו חלש פי כמה, יצטרך לחשוב על מה שחמאס יעשה לו אם יעז לוותר במקום שהמנהיג המיתולוגי התעקש.

...קלינטון בדצמבר 2000 הגיע למסקנה, שאין פרטנר ערבי להסכם שלום שלא יכלול ריבונות פלשתינית, או איסלאמית, על המקומות הקדושים לאיסלאם. גלעד שר, נציגו של ברק במפגש שבו הציג קלינטון את המתווה שלו, כתב בספרו "מרחק נגיעה", שהנשיא הציע כי "חראם א-שריף, הרחבה והמסגדים שעליהם יהיו בריבונות פלשתין, ואילו הכותל המערבי והמתחם שלו יהיו בריבונות ישראל". שר גילה, כי בדיון בקבינט על מתווה קלינטון הודיע ברק לשרים, שהוא אינו פרטנר להסדר מעין זה: "אינני מתכוון לחתום על מסמך שיעביר את הריבונות על הר הבית לפלשתינאים".

המחלוקת המתמשכת בעניין החפירות שהפלשתינאים מבצעים במתחם הר הבית מעידה, שהעברת הריבונות לידיהם אינה יותר מוויתור וירטואלי. הסדר שיכלול פיקוח של אונסק"ו על החפירות וחופש גישה לישראלים ישפר את המצב במתחם הרגיש הזה. קבלת המפתח היוקרתי לבית האלוהים תזקוף את גבם של הפלשתינאים הפרגמטים ותקל עליהם לוותר על הרצון להשתמש במפתחות הבתים שהותירו ביפו. ..

תוויות:

8.19.2007

הטור שלי במיקרו-סקופ של בשבע

נתון לפרשנות (או שלא)

הכתבה הראשונה במהדורת "מבט" של ביום ראשון השבוע בערוץ הראשון עסקה בחטיפת נשק ממאבטח בעיר העתיקה ביום ששי והריגתו בסופו של מרדף בסימטאות העיר-שבין-החומות. לכתבה התלוו קטעים מתוך סרטי המעקב שנאספו בידי המשטרה ושהוכיחו, בצורה די מצמררת יש להודות, שהטרוריסט, האזרח החתרן, מהכפר מנדה שבגליל (האם מותר לכתוב כאן 'ערבי' - כי מי יודע מה יגידו יפי הנפש והבלורית?), אכן תכנן את מעשיו, התנפל, חטף וירה – הכל ביוזמתו ללא שום עזרה בשב"כ, כפי שנטען במשפחה.

גם האזנו לנאומו של השייח' ריאד סלאח וגם שמענו את דברי הבלע והשקר של אביו של הטרוריסט. אבל מה שלא שמענו היו דברי פרשנות. הרי "מבט" מצטיין בפרשנויות שלה. משה נגבי מוכן ומזומן, גם אם עניבתו קשורה קצת ברשלנות, לתבוע כתבי אישום, להגדיר כל מעשה שאינו מסכים עמו אידיאולוגית כפשע חמור (גם אחרי שהוכח שאין ראיות לטיעוניו) ולרדת על שופטים, שרים וסתם פוליטיקאים. אין לו מורא. יש גם פרשנים לענייני ספורט, לחדשות החוץ, לענייני ערבים (בחו"ל יש לציין) ולנושאי חברה וכלכלה. פתאום, אין להם פרשן שיסביר לנו מדוע מותר לשייח' סלאח לנאום כך. או להסביר לנו מה המשמעותיות של התנועה האיסלמית בצפון ומה ההשלכות לגבי דו-קיום. האם העתיד קודר או ורוד? האם נראה עוד תושבי מנדה מנסים לרצוח? האם שוב נראה מסגד נוסף הולך ונבנה בהר-הבית? האם סלאח יכנס לבית הסוהר? האם יש לחדש את הממשל הצבאי בגליל? האם קיימת מחתרת (לא, לא של מתנחלים – של ערבים)?

מה פתאום מערכת "מבט" לא הצליחה במשימתה? אולי יש לשלוח את אוהד חמו לגליל במקום ג'נין?

תוויות:

כשאהוד אולמרט ירד על שמעון פרס

למטה קטע מתוך דברי הכנסת חוברת מ"א ישיבה קמ"ה כאשר הכנסת דנה על ההסכמים שהושגו בקמפ דייוויד
התאריך היה 25 בספטמבר 1978

ולחשוב שכעבור 30 שנה שניהם השתייכו לאותה מפלגה

ומי יותר מושחת היום
?

תוויות: , ,

8.17.2007

הטור שלי על תקשורת בעיתון הצפה

המעצמה השמינית
12/08/2007


שוד ציבורי

מצד אחד, כל מי שרוכש מקלט טלוויזיה ומכשיר רדיו לרכב מחויב בתשלום שנתי (מס סמוי, בעצם). מצד שני, כל הכסף הולך למקום אחד: רשות השידור הממלכתית. שום גוף משדר אחר אינו זוכה לכסף שנאסף בידי רשויות המדינה בשם "השידור הציבורי".

משהו לא בסדר בסידור הזה. נכון, לפי "חוק רשות השידור" (סעיף 29 א'), "הוועד המנהל יטיל... אגרה שנתית בעד החזקת מקלט טלוויזיה..." ובפסק דין קבע בית המשפט כי הקריטריון היחיד הקובע את בסיס החיוב באגרת טלוויזיה הוא קריטריון ההחזקה במקלט. אבל לדייק, בפסק דין אחר, ידידותי לצרכני תקשורת, קבע השופט א' טננבוים בירושלים, שמקלט טלוויזיה שאין בו "טיונר" אלא מה שמכונה "מוניטור" לא ייחשב כמחויב אגרה.

על פי החוק, אינך צריך לצפות בשידורים או להאזין להם. רכשת מכשיר - תשלם. אתה חושב שהשידורים רעים, מוטים או משעממים? אין בכך כלום. עדיין תשלם את האגרה. אתה רוצה שידור ציבורי באמת? אז מה.

אבל יש גם מרכיב פיננסי: ב-1/8 דווח בעיתונות שהשר הממונה על רשות השידור, יצחק הרצוג, מבקש להעמיק את גביית האגרה. הוא גם רוצה את רשימת המנויים של חברות הכבלים. באותו יום קראנו שלמרות הקיצוצים בהוצאות רשות השידור, כולל עיכוב תשלומי שכר, סמנכ"ל הרשות לענייני כוח אדם הוחתם על חוזה חדש, בעלות של כ-50 אלף שקלים לחודש.
אז מילא שאנחנו מממנים שידורים שלא לטעמנו. אבל גם לממן משכורות שלא כפי יכולותינו?


איך אומרים בערבית "טרור"?


אירגון אונסק"ו של האו"ם עוסק מאז 1998 בקידום דו-שיח ודו-קיום כאן, בארצנו. בשנת 2002 סיירה כאן משלחת מטעמה, וערוץ 2 הציעה קו-פרודוקציה. בשנת 2004 שידרו "קשת" והרשות הפלשתינית את אותה התוכנית באותה רצועת שידור. בשנה האחרונה, מימן אונסק"ו קורסים לשפה העברית עבור אנשי תקשורת ערבים, תושבי יש"ע. מטרת הקורסים היא לאפשר לאותם עיתונאים רמה מינימלית בעברית, כדי להקשיב לשידורי רדיו וטלוויזיה. לאחרונה אף יצא לאור לקסיקון בשם "אל-מופתח", אשר פותח ונערך באוניברסיטת "ביר-זית". הלקסיקון - כ-200 עמודים - כולל מושגים שימושיים מתחום התקשורת, ומטרתו להקל על אנשי התקשורת הערביים, מול התקשורת העברית.

עוד לא ראיתי את הלקסיקון, ולא אוכל להשוות אותו, למשל, ל"מונכון" של ידידי חגי סגל. אבל מאוד מעניין אותי לדפדף בו כדי לדעת איך מתרגמים בו מונחים כגון "טרור", "ימין קיצוני", "נוער הגבעות" ועוד. ובכלל, כצד אמור הלקסיקון הזה לעזור? הרי בין כה, רוב המונחים בפי אנשי התקשורת הישראלים הם בשפה האנגלית.


מכלל לאו שומעים הן


כמה כללים שימושיים לכתבים ועורכים בתקשורת הישראלית:
(לבטל כניסה)
1. תמיד תצטט את מי שאין לו מושג מה קרה ומדוע.
2. צטט את המשפט הכי קיצוני ומפחיד של האיש הכי לא מייצג.
3. השתדל לצטט שתי עמדות, כאילו שיש רק שתי עמדות לכל סיפור.
4. הסתר את זהותו של המומחה שאתה מראיין, כאילו הוא עצמאי ובלתי-תלוי לגמרי.
5. חבר כותרת שהקשר בינה לבין מהות הסיפור הוא מקרי בהחלט.
6. הקצה מקום נרחב וזמן ארוך יותר לאירועי ספורט ובידור, מאשר לפוליטיקה, ביטחון וכלכלה.
7. תמיד תאשים את מי שמתלונן על עבודתך בחוסר אובייקטיביות. ניתן להשמש בטיעונים הבאים: "הוא אינו מכיר את העבודה התקשורתית", או: "הוא לא ראה את הכתבה שלי מאתמול ומלפני שבוע, שמאזנת את נושא התלונה".
(ואולי כדאי לשקול את הכנסת הרשימה ללקסיקון "אל-מופתח").


שווה ציטוט


אלון הוכדורף, מנכ"ל חברת "זניט מדיה" על הופעתו של החינמון החדש, "ישראל היום": "(אני) מסכים עם ההנחה שעיתון עם אג'נדה פוליטית מראש מגביל את עצמו... ככל שידבוק ב'ישראל היום' שיוך פוליטי מסוים, כך יהיה להם יותר קשה בפרסום. שיוך פוליטי אינו נוסחה טובה להצלחה של מדיה" ("דה-מרקר", 31/7).

אז איך ניתן להסביר את העובדה שעיתון "הארץ" מלא בפרסום? כנראה שצריך לדעת לאן להיות משויך.


נילי בן גיגי-וולף יצאה לחופשה. הכותב הוא סגן יו"ר אגודת "לדעת"

תוויות: ,

8.16.2007

עוד פעם יטביעו אותה

על אלטלנה

הושלם ליהוק המיני סדרה על ההתנגשות בין ההגנה לאצ"ל בימי ראשית המדינה
פטר קלנר, פנאי פלוס

בזכיינית ערוץ 2 קשת מכינים בימים אלה מיני סדרה בת שלושה חלקים שתגולל את פרשת הטבעתה של ספינת הנשק אלטלנה ביוני 1948, ואת השתלשלות העניינים שכמעט הביאה אז למלחמת אחים. הסדרה מופקת לציון 60 שנה למדינת ישראל.

השחקן זוהר שטראוס יגלם את דמותו של ישראל גלילי, ראש המטה הארצי של ההגנה, ואילו אוהד קנולר ייכנס לנעליו של קצין המבצעים של ארגון האצ"ל, עמיחי פאגלין. את דמותו של בן גוריון אמור לגלם השחקן יוסי קאנץ (מי שגילם אותו גם בדרמה "עכשיו או לעולם לא", שהופקה לרשת) ויורם חטב יהיה מנחם בגין. מי שהתגעגע לראות שוב את פניה הנאות של ג'וליה לוי בוקן מ"האלופה" לא יתאכזב. השחקנית תגלם בסדרה עולה חדשה המתחתנת עם בן זוגה על הספינה.


את התסריט לסדרה כתב מוטי לרנר והיא תבוים על ידי אלי כהן. הדרמה פותחה בתמיכת קרן מקור לקולנוע וטלוויזיה והיא תופק על ידי ריקי שלח וצביקה שפירא.

תוויות:

8.15.2007

רפי איתן - היום ובעתיד

כך נראה רפי איתן, שר וחבר כנסת היוםבהתחשב באריכות הימים של פוליטיקאים ישראלים, כך הוא ייראה בעתיד

תוויות: ,

החרדים תמכו בהינתקות אז ניתקו אותם מדירותיהם;

יום חמישי כ''ה באב תשס''ז 00:08 09.08.07


הרב ברנד: החרדים נענשו בחפציבה בגלל שתמכו בהתנתקות!!!

בס"ד

ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת:
כעת חברת חפציבה פשט את הרגל והדבר הגיע לשערוריה בעיקר בציבור החרדי, ברוכשי דירות, ואין אנו יודעים כעת איך לצאת מן הצרה הזאת, ובודאי צריך לעשות כל ההשתדלות הדרוש, וכן עצרת תפילה לבטל את הגזירה, אולם צריך גם להתבונן מה עשה א-לקים לנו, ע' בזה רמב"ם ריש הל' תענית.

ואף שאין לדעת במוחלט מה הסיבה לכך, מכל מקום לחשוש מיהו בעי, והקב"ה מתנהג מידה כנגד מידה.

והדבר הזה קרה שנתיים אחרי גירוש וחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, ונחזי ונבדוק מה היה הנהגת יהדות החרדי באופן כללי באותו זמן.

ואמרינן בגמרא גיטין נה: על קמצא ובר קמצא חרב ירושלים, שיהודי אחד זרק יהודי אחר שהיה שונא שלו מסעודה, שנקלע שם בטעות, וישבו שם רבנן ולא מחו ומדלא מחו שמע מינה ניחא להו, ובעיקבות זה נחרב ירושלים, וכידוע שזה אינו סותר מה שנאמר בגמרא יומא ט: שעל שינאת חינם חרב הבית, אלא המעשה בגיטין ממחיש לנו איך התבצע בשטח השינאת חינם, והקב"ה גילגל הדבר שבשטח בעיקבות זה נחרב הבית.

הנה אין אנו יודעים אם השינאה שם היה מוצדק או לא, אולם מה שברור שלא היה מוצדק, שלא היה לו רשות לזרוק אותו בפרהסיא ולבזות אותו בפני כל הציבור.
הנה אנחנו לא יודעים כמה היו משתתפים שם בסעודה האם אלף או אלפיים, אבל ברור הדבר שלא היו שם מיליון אנשים, וכן היה רק יהודי אחד שזרק יהודי אחד, וכל הסיפור הזה התרחש בזמן קצר, ועל זה באה התביעה למה לא מחיתם, והציבור נידון ע"פ הנהגת המנהיגים, וכן מבואר בדוד המלך ע"ה במעשה הספירה.

הנה בחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, זרקו לא יהודי אחד אלא קרוב לעשרת אלפים אנשים, ולא יהודי אחד זרק אותם אלא מערכת שלמה בהשתתפות של עשרות אלפי חיילים, וכן לא עשו זה בפני אלף ואלפיים איש אלא בפני כל היהודים שבעולם ובפני כל הגוים בכל העולם כולו, שכל תקשורת עולמי היו שם.

וכן לא התרחש הדבר בזמן קצר, אלא ביותר משנה וחצי דברו על זה בכל כלי תקשורת שזה מה שרוצים לעשות, וכן לא זרקו אותם מסעודה שבמקרה נקלעו שם בטעות, אלא מדירות שלהם שקנו אותם בכסף מלא, ודרו שם כבר הרבה זמן, ויותר מזה מסרו נפשם להחזיק את השטח כדי להציל עם ישראל משליטת הערבים במקום הזה שזה יגרום ח"ו להתחמשות עצומה של האויב, וכן להעלאת קרן האויב, כמו שראינו זה עכשיו.

ולא רק זרקו אותם חד פעמי אלא החריבו הבתים והבתי מדרשות והבתי כנסיות והישיבות שלא פסק קול תורה לא ביום ולא בלילה, והחדרים של תינוקות של בית רבן שלמדו שם תורה מן הבוקר עד הערב, ושברו מטה לחמם והשפילו אותם בהשפלה עצומה, וכן הוציאו מתים מקבריהם, כולל מתים טריים שלא נתעכל הבשר. וכן זריקת אנשים נשים וטף יתומים ואלמנות גרים ונכים ושבורים.
ולא היה סיבת החורבן כדי להציל אותם מן הקטיושטות, שהרי הגירוש עצמו הכניס בסכנה כל א"י כידוע, שאחרי הגירוש הביאו לשם נשק עצום מה שהיה ידוע מראש מכל מי שהיה לו שכל ישר, ואמרו חז"ל (סוטה מד ( תחילת נפילה ניסה, וכן לא פסקו הקטיושטות משם, וכן הרי החריבו גם צפון השומרון שלא נפלו קטיושטות, והסיבה היחידה היה להשפיל ולדכא המתנחלים ולהעביר אותם ממסירת נפש למען א"י ולמען הצלת ישראל.

ובכל אלו דברים ישבו רבנן ולא מחו ויש שגם הצטרפו בדרך זו או אחרת לחורבן, והמחאה ששמענו היתה מחאה שלא להשתתף בהפגנות נגד הגירוש, וכן נגד פינוי עצמות בכביש 6, אולם לא מחאה נגד ההתנתקות.

ויש להזכיר כאן לטובה את הגאון מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שכן מחה נגד פשע הגירוש והחורבן, וכן האדמו"ר מקרלין ובוסטון והרב שמואל אויערבך ורבים מרבני חב"ד שליט"א בכלל, והרב דוד דרוקמן בפרט, שמסר נפשו על זה, וכן הה"ג ר' שמחה קוק עם האדמו"ר מסדיגורא שליט"א שכיתתו רגליהם לדבר עם גדולי ישראל שימחו ויעשו הכל לבטל הגזירה, אולם ע"פ רוב היו דבריהם כקול קורא במדבר ואין עונה.

ושמעתי מינוקא במודיעין עילית לפני החורבן, שהרבי בחדר הסביר, שגוש קטיף אינו תורה, וידוע שזה היה רוח הדברים בציבור הזה, ולא הבנתי למה גוש קטיף הוא פחות תורה ממודיעין עילית וביתר, הרי בתורת משה שכתוב ששטח של מודיעין עילית הוא תורה, כתוב ג"כ שגוש קטיף הוא תורה, כמו שנאמר בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר: ה' א-לקינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה: פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו, בערבה בהר ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר גדול נהר פרת: וע' רש"י ובחוף הים אשקלון ועזה וקיסרי, וכלול ג"כ כיבוש ע"י רשעים, ע' ספרי שם על הפסוק שאחריו ולזרעם אחריהם שהוא כיבוש דוד וירבעם בן יואש שהיה עובד ע"ז ומחטיא את הרבים, ומצוה זו נוהגת בכל הדורות, (ע' רמב"ן על ספר המצוות הוספה עשין ד' שמביא פסוק זה שמצווה לישב כל א"י. וחז"א שביעית ס' כ"ד ס"ק א' שכתב שמצוה לישב כל א"י ולא לתת לגוים הוא ענף ממצות ביעור ע"ז ונוהג גם בגלותנו, וגם בשטח של כיבוש עולי מצרים)
ושטח של מודיעין עילית וביתר ומזרח ירושלים וגוש קטיף והגולן נכבש באותו שבוע ובאותו מלחמה וע"י אותה ממשלה וע"י אותם ניסים במלחמת ששת הימים, ולמה גוש קטיף והשומרון פחות תורה ממודיעין עילית.

ואולי הגיע הזמן להתבונן, שאולי בכל זאת יש קשר של הצרה הצרורה של הבתים ע"י קריסת חברת חפציבה, להתנהגות ואטימת הלב ועמידה מנגד בשעת חורבן גוש קטיף וצפון השומרון לפני שנתיים.

הקב"ה יחזיר בתשובה כל עם ישראל, וכל אחד צריך לתקן החלק שהוא צריך לתקן.
נכתב ע"י מי שמוחה נגד כל מסירת חלקי א"י לגוים, כולל מחאה נמרצת נגד היתר מכירה להפקיע שביעית. נכתב בעה"י ע"י יצחק ברנד, כ"ג מנחם אב תשס"ז, כאן עה"ק עמנואל ת"ו ת.ד.906

8.09.2007

תלונה נגד חיים יבין

בכתבה אודות הקללה שהטיל פרופ' הלל וייס במפקד החטיבה בחברון והאמירה שחייל צה"ל הם נאצים, אמר חיים יבין שדברים כגון אלה מעולם לא נאמרו נגד קצין בכיר בצה"ל. גם אני מסכים שדברים אלה חמורים ביותר אבל דומני שהיה עוד פרופסור בישראל, ישיעהו לייבוביץ' שמו אשר ב- 1982 כינה את כל חיילי צה"ל "יהודו-נאצים". אני חושב שיש למצוא את הדרך שמר יבין יתנצל על אמירתו זו ועוד, שמערכת החדשות של הערוץ הראשון תדאג שמחליפו של מר יבין יהיה אדם שהידע והזכרון שלו יהיו כמה שיותר טובים.

כאן

תוויות: , ,

תפילת מנחה במניין של הרב גורן

תפילת מנחה במחכמה בתוך תחומי הר-הבית אם כי קומה אחת מעל

ירון לונדון הציע אפשרות לירות במתנחלי השוק בחברון

כאן

בדקה ה- 11 ובסוף "לרענן את רוח אלטלנה

והנה תגובת תדמי"ת

התבטאות שהשמיע שלשום ירון לונדון, במהלך תוכניתו ’לונדון וקירשנבאום’ המשודרת בערוץ 10, הגיעה היום אל נציב תלונות הציבור ברשות השנייה גיורא רוזן, וליו"ר הרשות נורית דאבוש, בדמות תלונה ששלח ארגון תדמי"ת לתגבור הדמוקרטיה במדיה הישראלית, בגין הסתה וקריאה להמרדה.

המדובר בדברים שאמר לונדון לקראת סיום ראיון שקיים, יחד עם מוטי קירשנבאום, עם הח"כ פרופ’ אריה אלדד והאלוף (במיל.) יעקב עמידרור, לגבי סירובם של חיילים מיחידת ’דוכיפת’ להשתתף בפעולת פינוי של שתי משפחות מבתיהן בחברון.
"יש פה ציבור מעולה ואי אפשר לנכר אותו מהמדינה", אמר לונדון, "וזה מביא אותנו לכך שכל חוליגן מכה בבי"ח, משום שלא תופסים אדם על צערו; וכל איש שמאל רדיקלי מכה שוטרים בגדר ההפרדה; וכל מתנחל מרשה לעצמו להתיישב על גבעות שדודות של קרקע ערבית שדודה, וצריך להעביר 3000 איש כדי לפנות שתי משפחות. מה דעתכם על פלוגה אחת שנותנים לה רשות לירות? ... מה דעתכם לרענן את רוח אלטלנה?".

באמירות אלו, טוען ארגון תדמי"ת, גלש לונדון אל מעבר לדיון ענייני, "לתחום שהוא נוגע בגבול שבין חופש ביטוי להסתה, ועל סף קריאה מעוררת מדנים המהווה חלק מהמרדה". דווקא מכיוון שמדובר בשני מראיינים בוגרים בעלי שנות ותק רבות, טוען הארגון, יש לצפות ולדרוש מהם אחריות רבה יותר.
"די בצעיר אחד נושא נשק", נטען בתלונה, "שיפרש שאלות מעין אלו כהיתר לפתוח באש, או שמסריו אלו יחלחלו חלילה למישהו מבין מקבלי ההחלטות ונותני הפקודות, ויכניסו ללקסיקון של צה"ל את האופציה של פתיחה באש על אחיהם".

הארגון מבקש מרוזן ומדאבוש לדרוש מלונדון לפרסם הבהרה, לפיה הוא אינו קורא לפתיחה באש, וכן לפעול ל’הנמכת הלהבות’ בתוכניות המפוקחות על ידי הרשות.

מגיורא רוזן נמסר שהמכתב טרם נתקבל. מרשות השנייה טרם נתקבלה תגובה.

תוויות: ,

8.08.2007

הארץ לא פירסם את תגובתי לרשימתו של משה ארנס

בתגובה על "לא בחזונו של הרצל" מאת משה ארנס ("הארץ", 31.7.07)


ברשימה, מביע משה ארנס את תקוותו שהחוק המוצע שיתיר חכירת קרקעות הקק"ל ליהודים בלבד לא יצלח וזאת, שלטענתו אין קשר בין מהות החוק לבין שליחותה ההומנית של מדינת ישראל לשמש "מקלט". אמנם יש סיבות להתנגד לחוק, יש להודות, אבל קשה להבין את מחשבתו של מר ארנס.

ראשית, בהיעדר חוקה יש לבחון חוקים, בין היתר, במשתמע ממגילת העצמאות. שם אנו קוראים שהיהודים פעלו "לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה" ושהמדינה "תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה". המגמה העדכנית להיפטר מאדמות הלאום לטובת אזרחים שמגלים נטיות בדלניות מתגברות ואף גרוע, אדמה שנקנתה בידי יהודים מרחבי העולם במטרה ליישב עליהן יהודים השבים למולדתם כדי להאחז בה, תהווה סתירה למטרת העברת הכספים. אך מהפסקה השניה אפשר בהחלט להבין ששוויון הזכות לאדמה מתייחסת לפיתוח הארץ ואין חובה שגם הבעלות על הקרקעות תועבר.

אבל שנית, האם נוכל ללמוד מדמוקרטיות אחרות בעניין זה? לדעתי, קיימת הקבלה בארה"ב ובקנדה למצב שלנו. שם, הממשלות, לאחר מאבק ארוך, על פי חוק מחזיקות באופן עקרוני בנאמנות בלבד את אדמות השבטים האינדיאנים. במלים אחרות, המדינה שומרת על זכותם של ארזחיה למנוע ממישהו שאינו משתייך לקבוצה, השבט במקרה דנן, לרכוש קרקע. ב ארה"ב, התקבל חוק ב- 1934 האוסר על העברת אדמה שבטית לגורמים שאינם מהשבט. גם בקנדה פועל חוק דומה. זאת אומרת, יש אפליה, אפליה לטובת התושבים המקוריים שבטרם באו כובשים זרים החזיקו בקרקעות. בארצנו, בעלי הקרקעות היו היהודים עוד מלפני אלפיים שנה ויותר. במאה השביעית לספירה באו כובשים זרים. לדעתי, אין כל הגיון להעניק לערבים זכות לקבל מהמדינה את מה שהם ניסו מאות שנים למנוע מיהודים. כל עוד יש אדמות ברחבי המדינה שאינן בבעלות הקק"ל ושהן פנויות, אם בנגב או בגולן או במקומות אחרים, אין כל מניע לאפשר לאזרח שאינו ממלא את כל החובות שלו כלפי המדינה לקבל אדמה לא לו.

ודבר אחרון, קשה לי עם הטיעון שאין בין מטרת החוק המוצע וחזונו של הרצל ולא כלום. מטבעות הלשון "לרכוש מכון-שבת לאומה הישראלית" ו"תחיית ישראל על אדמתו", לדוגמא, במאמרו "ארץ ישראל" ב- 1899, ובעשרות רשימות ונאומים נוספים, דבר ידוע ומוכר הוא. הבה נגשים את החזון של שלום אמת בין כל אזרחי המדינה ולאחר מכן, ורק אז, יש לדון בהתפרקות מנגנון גאולת הקרקע היהודי.

ישראל מידד

שילה

תוויות: ,

8.06.2007

הנחיות מומלצות מאביעד ויסולי

תדריך משפטי קצר לחיילי דוכיפת (כל מי שנמצא בקשר אתם מתבקש להעביר להם):
1. סרבו להישפט ע"י קצין שיפוט בכיר.
2. דרשו ייצוג ע"י עו"ד. במידה ותזדקקו, נעמיד לרשותכם מתנדבים.
3. אם יתמנה קצין בודק, אל תדברו אתו אלא לאחר התייעצות עם עו"ד.
4. דרשו לראות את התלונה לפני המשפט, לקבל העתק ולהתכונן למשפט לפחות 6 שעות. העבירו אלי את טופס התלונה בפקס.
5. אם בכל זאת ישפטו אתכם ללא יצוג, תטענו שקבלתם פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס עליה - פקודה שעושה שימוש בחיילים למטרות פוליטיות היא פקודה בלתי חוקית בעליל.
6. תטענו שמשימה של גירוש אנשים מאדמתם ומרכושם היא פשע מלחמה ופשע נגד האנושות ועל כן היא בלתי חוקית בעליל.
7. טענו שעפ"י חוות דעת היועץ המשפטי שלכם המשימה עומדת בסתירה לחוק הבינלאומי התקף ביהודה ושומרון ולכן הפקודה בלתי חוקית בעליל. דרשו להביא את היועץ המשפטי כעד מומחה (ותקראו לי אם יאושר לכם).
8. דרשו להביא עדים. הביאו כעד כל בן אדם שהיה בסביבתכם כשקרה הארוע או כל אדם שמוזכר בכתב האישום.
9. דרשו שיירשם פרוטוקול מפורט ובו כל טענה וכל עדות.
10. במידה ותורשעו, דרשו שוב בשלב הטיעון לעונש ייצוג ע"י עו"ד, כי אין לדון אדם למאסר בפועל כשאינו מיוצג ע"י עו"ד.

אביעד ויסולי, עו"ד
רח' דישראלי 38, חיפה
טל': 8112099 - 04 5791746 - 050
פקס: 8243490 - 04

תוויות:

8.05.2007

הקריקטורה של העוף של יונה צורך בהארץ

8.02.2007

הידעת שיש בושם בשם שילה?

תוויות:

8.01.2007

החקלאות האורגנית של יש"ע בעיתון הארץ

עיתון הארץ ביקש לבדוק זוית לא ידועה של ההתיישבות היהודית ביהודה ובשומרון וזו החקלאות האורגנית

מה שהערבים לא הצליחו לעשות משך מאות שנים וגם לא בשני העשורים האחרונים עשו היהודים

אבל הארץ החליט שיש לאזן את הכתבה של כתבו נדב שרגאי ועוד דבר, גם צירפו קריקטורה קצת נבזית (ראה בסוף

אבל לפחות הזכירו את חברי הטוב, יונה צורף

בהתנחלויות מנסים להפריד בין חקלאות אורגנית לפוליטיקה
15 חקלאים ביהודה ושומרון מגדלים ענבים, שעועית ומלפפונים אורגניים
מאת נדב שרגאי

ענבי המרלו והקברנה סוביניון בכרם האורגני של אריאל בן שטרית בפאתי ההתנחלות יצהר נראים רע. בבקרים רבים גולשים עננים לבקעה הקטנה שלמרגלות ביתו והגשם מביא אתו את פטריות הקימחון, שמכות בעלי הגפן, שנטע לפני שבע שנים. בן שטרית משקיע ב-35 הדונמים שלו מאמץ רב, כדי להתגבר על המזיקים השונים ללא חומרים כימיים - לא תמיד זה מצליח.

בן שטרית הוא אחד מתוך 15 חקלאים אורגניים הפועלים בתחומי יהודה ושומרון. הדגש העיקרי בחקלאות האורגנית הוא הימנעות מריסוסים כימיים בכל שלבי הגידול. לכן את עקירת העשבים השוטים בין הגפנים מבצע בן שטרית בידיים.

לצד הכרם הקים בן שטרית את אחד היקבים היחידים בארץ שמייצר יינות אורגניים. סדרה אחת של יינות מהיקב של בן שטרית מכונה שוהם, "כשם האבן של יוסף הצדיק בחושן", מסביר בן שטרית. את הטקסט שנדפס על המדבקה הצמודה לבקבוקים שלו, ניסח בן שטרית, לשעבר תלמיד ישיבת קבר יוסף. "הגפנים", כתב שם, "מעמיקים אתנו שורשים באדמת הארץ הטובה, ונושמים את אווירה, עד אשר יכו השורשים בלב הארץ. תהליך ייצור היין, מנטיעת הגפנים ועד חתימת הבקבוקים נעשה על ידי בחורי ישראל, לעשות נחת רוח לבורא, יתברך שמו".

ד"ר אורנית רז, מנכ"ל איגוד החקלאים האורגניים בארץ מדגישה, שהאיגוד שלה "אינו עוסק בפוליטיקה", "אנו בוחנים את התוצרת שמגיעה מכל מקום, לפי האיכות שלה והסטנדרטים המקצועיים שלנו". כדי להדגים את ההפרדה בין הפוליטי לחקלאי, מצביעה רז על החקלאי אברי רן, איש המאחזים מאיתמר, ואחד מגדולי ספקי הביצים האורגניות בארץ. "הוא חקלאי מצוין, ישר ואמין. אנחנו כאיגוד בוחנים אותו מקצועית - מוסרית, לא פוליטית". אברי רן אחראי לנתח גידול ושיווק משמעותי משוק הביצים האורגניות בארץ. השטחים שלו משתרעים על אלפי דונמים והוא מגדל בהם חיטה, שממנה מופק קמח אורגני ומייצר גם גבינות ויוגורטים מחלב עזים.

בלול עופות רגיל כלואות התרנגולות במכלאות. התרנגולות של החקלאי יונה צורף משילה מסתובבות חופשי ומוזנות בתערובת גרעינים אורגנית (חיטה, תירס ו-15% מינרלים). צורף, בן 60, גאה לספר כי 8,000 התרנגולות בלולים שלו מטילות כ-7,000 ביצים ביום".

גם אהרון גיאן מאיתמר הוא חקלאי אורגני. גיאן מסביר כי לחקלאים האורגניים בשומרון, יש יתרון על פני אזורים אחרים בארץ. "בגובה שבין 900-650 מ' מעל פני הים, קריר יותר ובתוך החממות פחות חם, כך הפירות חונטים גם בחודשי הקיץ ובסתיו עדיין יש תוצרת בשפע" הוא אומר. גיאן, ממפוני כפר דרום שבגוש קטיף, הקים שלושה דונם חממות ועוד חמישה דונם שטח פתוח, שם הוא מגדל עשרות טונות של שעועית, מלפפונים, עגבניות, תות, קישואים וחצילים.

שיבי דרורי, תושב גבעת הראל ובעל יקב לא אורגני, הוא רכז הוועדה החקלאית של מרכז וצפון יו"ש, מטעם משרד החקלאות. דרורי מספר שהחקלאות האורגנית ביו"ש, נמצאת בירידה. "לא מעט חקלאים שניסו לגדל אורגני, הרימו ידיים. זה קשה, יקר ופחות כלכלי. צריך להיות אידיאולוג גדול לא רק של ארץ ישראל, אלא גם של שיטת הגידול הזאת, כדי להתמיד. לא כולם מסוגלים".

מיהו אברי רן??

אברי רן, פעיל ימין תושב איתמר ואחד ממנהיגי נוער הגבעות, מספק ביצים אורגניות לרוב חנויות הטבע בארץ. אבל לא רק. רן הועמד לדין פעמיים בגין תקיפה אלימה של ערבי ישראלי ושל פעיל שמאל, ובשני המקרים ישב במעצר בית עד שזוכה מחמת הספק. לטענת תושבי הכפר הערבי ינון, השכן לחוותו של רן, רן היה מעורב במעשי התנכלות לתושבי הכפר

=======================

חקלאי יו"ש הם אחוז שולי בשוק האורגני

מאת תמרה טראובמן

מתוך כ-450 משקים חקלאיים אורגניים רשומים, רק כ-15-10 נמצאים בהתנחלויות ובמאחזים ביהודה ושומרון - כך לדברי מנכ"ל הארגון לחקלאות אורגנית בישראל, אורנית רז. הסחורה מהשטחים כוללת, בין השאר, את רוב הטחינה האורגנית וביצי חופש. היקף המכירות בשוק המזון האורגני בישראל עדיין רחוק מזה שבאירופה, אבל קצב הגידול השנתי שלו מהיר: כ-35% בשנה. היקף השוק נאמד בכ-140 מיליון שקלים בשנה. לדברי דורון שפון, מנהל שיווק בחברה המייצרת מזון אורגני, הסיבה המרכזית לגידול היא כניסתן לתחום של רשתות שיווק "רגילות" שהחלו לשווק תצרוכת אורגנית.תוויות: , , , ,