8.19.2015

הפיצוץ האחר בסוכנות היהודית

כולנו יודעים שלתוך חצר הסוכנות היהודית (בנין המוסדות הלאומים) בירושלים הוכנס רכב ממולכד במרס 1948
ובפיצוץ נרצחו 12 יהודים ועוד כ- 40 נפצעו.

אבל הייתה התקפה אחרת ופיצוץ אחר במתקן של הסוכנות בירושלים.

זה היה שנה קודם.


מנחם בגין בכרוז של האצ"ל האשים את הבריטים והזהיר אותם שייפגעו במישרין בגלל הטרור שלהם.

^

8.09.2015

מי הילדה?


ככל שניתן להבין, חייל אוסטרלי בשם Damien Parer (דימיאן פארר) הוצב בפלשתינה (א"י) בשנים 1940 - 1941 ובתקופה מסויימת מצא את תעצמו בקרבת כפר ויתקין.

הוא צילם כמה תמונות בנוסף לעוד כמה מימי השירות הצבאי  שלו במקומות אחרים בעולם ובארץ הוא צילם כמה תלמידות היוצאות אל או החוזרות מאת לימודים:


וכן, את הסדרה הזאת:
ומצאתי גם הסבר זה על גלויה שלח אל חברתו/בת-משפחתו:


והשאלה היא: הניתן לזהות את הילדה?

האם היא יודעת שהיא צולמה כבר?

יש תשובות?

^

תוויות: