2.20.2017

זה בית משפט זה?


בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק


לפני:
כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

העותר:
ארגון עמק שווה

נ ג ד

המשיבים:
1. ועדת המשנה להתנגדויות של המועצה לתכנון עליונה

2. ועדת המשנה להתיישבות של מועצת התכנון העליונה

3. מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי איו"ש

4. קמ"ט ארוכיאלוגיה , מר חנניה חזמי

5. המועצה האזורית מטה בנימין

6. הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה מטה בנימין

7. משכן שילה - המרכז למחקר ופיתוח ערש התיישבות בארץ ישראל ע.ר

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה: י"ט בשבט התשע"ז (15.2.17)
בשם העותר: עו"ד איתי מק
בשם המשיבים 4-1: עו"ד יצחק ברט
בשם המשיבים 6-5: עו"ד עקיבא סילבצקי
בשם המשיבה 7: עו"ד ירון קוסטליץ

החלטה

עתירה זו מסבה עצמה על תכנית השימושים והבינוי באתר המורשת שילה, שאין חולק על חשיבותו ההיסטורית והתרבותית מימי המקרא – משכן שילה – ואילך. הדגש בעתירה מושם על שימושי-יתר נטענים שכוללת התכנית, והם בעלי אופי מסחרי שהבולט בהם אולם אירועים. אין מחלוקת כי על האתר להיות נגיש לכל מבקר, יהודי, נוצרי, מוסלמי ואחר, וכן כי צריכות להיות מוצגות בו תרבויות שונות שמצאו ביטוי בהיסטוריה, וכנמסר הדבר מיוצג במיצגים הקיימים, אשר בודאי יזכו לעדכון מתמיד כראוי. באשר לשימושים המסחריים, ערים אנו לגיוון שיש בתחום זה באתרים ארכיאולוגיים שונים, ובעוד אין חולק על מרכזי מבקרים ולידם חנויות מבקרים, מסעדה ובית קפה וכדומה, עלתה שאלת המינון, כגון אולם אירועים כאמור. כידוע אין בית המשפט נוטה להתערב בהחלטות גופי תכנון סטטוטוריים, ובעיקרון מקרה זה אינו שונה. עם זאת, לשלמות התמונה וכדי להפיס את הדעת נרצה, בטרם נכריע בעתירה, כי תוגש הודעה משלימה באשר לשימושים המתוכננים ומיקומם וגם במבט משוה למקומות שונים בארץ. ההודעה מטעם המשיבים 4-1 תוגש עד סוף מארס 2017. העותרים יוכלו להגיב תוך 21 יום לאחר מכן. בעקבות זאת נחליט אם נתמצה הטיפול בעתירה.

ניתנה היום, ‏י"ט בשבט התשע"ז (‏15.2.2017).

המשנה לנשיאה
ש ו פ ט
ש ו פ ט ת

^