2.19.2016

על טרור ומחסניות ריקותעל רקע דברי מחלוקת.

^

זה דבר חדש "איתיפאדת הסכינים"?

האם זה נכון של ה"אינתיפדת הסכינים" זה דבר חדש?

מה פתאום?אין כל חדש תחת שמשנו.

^