6.24.2013

תפילתו של אליעזר שפר ליד אבן-השתיה

.


^

6.07.2013

נאומו של אצ"ג בקונגרס הציוני הט"ו - 1931

6.04.2013

הר הבית ואשמת הרבנים
^הר הבית והסטטוס קוו שלו, ב- 1997


^

ההר ששמם מן הצדק
^